Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Η Δημογεροντία ζητάει τη βοήθεια του καϊμακάμη

Για τον έλεγχο των αδειών στην σπογγαλιεία, ώστε να εισπράττονται οι προβλεπόμενοι φόροι

 

 

 «Προς την Αυτού Ενδοξότητα το καϊμακάμην Καλύμνου

 

 

Θεόδωρον Βέην, Εφφένδην

Εξοχώτατε,

Μετά λύπης μας εβεβαιώθημεν, ότι εξεδόθησαν επίσημοι άδειαι σπογγαλιευτικαί (κοτσάνια)άνευ της προηγουμένης παρουσιάσεως της παρά της δημογεροντίας αδείας. Το τοιούτον εμποδίζει, παραλύει και εκμηδενίζει την είσπραξιν των αυτοκρατορικών φόρων, και ανατρέπει την Σπογγαλιευτικήν Βιοποριστικήν Βιομηχανίαν του Τόπου, ήτις διά της υποχρεώσεως των παρά της δημογεροντίας αδειών διατηρείται. Και διά τούτο η Σεβαστή αυτοκρατορική Κυβέρνησις διά των αρμοδίων υπαλλήλων της ενταύθα Υποδιοικήσεως ανέκαθεν και προ πολλών χρόνων υπεστήριζε το μέτρον τούτο, να λαμβάνωσιν οι εντεύθεν απερχόμενοι υποχρεωτικώς άδειαν παρά της δημογεροντίας, ίνα και οι αυτοκρατορικοί φόροι εισπράττωνται και πληρώνονται τακτικώς εις το Σεβαστόν αυτοκρατορικόν Ταμείον[1] και η πολύπλοκος σπογγαλιευτική δοσοληψία[2] των πλοιάρχων σπογγαλιέων και δυτών διαλύηται[3] και αναζωογονείται η μόνη ψυχή του Τόπου, ο μόνος πόρος ζωής των κατοίκων, η Σπογγαλιευτική Βιομηχανία.

Επειδή δε σήμερον οι αρμόδιοι υπάλληλοι[4] της ενταύθα Υποδιοικήσεως εν γνώσει παρακωλύουν την είσπραξη του φόρου και καταστρέφουν την Σπογγαλιευτικήν Βιομηχανίαν, εκδόντες εις πολλούς πλοιάρχους σπογγαλιείς επισήμους αδείας αλιείας (κοτσάνια), επειδή τα αλληλένδετα συμφέροντα της Σεβαστής αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως και των πιστών και εις Αυτήν αφοσιωμένων κατοίκων παραβλάπτονται καιρίως, επειδή πολλοί σήμερον σπογγαλιείς πλοίαρχοι παρουσιασθέντες ενώπιόν μας διεμαρτυρήθησαν κατά των πλοιάρχων εκείνων, προς ους εξεδόθησαν τα κοτσάνια άνευ αδείας, διότι παρέλαβον δύτας οφειλέτας, χωρίς να εξοφλήσωσιν την μεταξύ των δοσοληψίαν κατά το προ πολλών χρόνων ισχύον ενταύθα έθιμον των Σπογγαλιέων συμφώνως προς τον Σπογγαλιευτικόν Ναυτικόν Κανονισμόν, και ότι πολλά πληρώματα θα παραλύουν διά του μέτρου τούτου, διότι τα νυν παρ’ αλλήλων αποτιόμενα χρήματα χρησιμεύουν ως σπογγαλιευτική εκκίνησις εις τα πληρώματα, επειδή ως άγρυπνοι φύλακες[5] των συμφερόντων της Σεβαστής αυτοκρατορικής Κυβερνήσεως και των του Τόπου, ουδόλως επιθυμούμεν να γίνωμεν συνεργοί εις την παρακώλυσιν της εισπράξεως των αυτοκρατορικών Φόρων και της παραλύσεως της Βιοποριστικής Βιομηχανίας του Τόπου, και να φέρωμεν την εκ τούτου ευθύνην, καθιστώμεν ταύτα γνωστά εις την Υμετέραν Εξοχότητα και αναγγέλλομεν εις Αυτήν, ότι είμεθα πάντη ανεύθυνοι εις τας συνεπείας, επιρρίπτομεν την ευθύνην ολόκληρον εις τους ενεργούντας και υποκινούντας ταύτην υπαλλήλους και ευρισκόμεθα εις την ανάγκην παρά την ιεραρχικήν τάξιν να καταστήσωμεν τα γεγονότα ταύτα γνωστά εις τας ανωτέρας Αρχάς της Σεβαστής Γενικής Διοικήσεως[6] διά τα περαιτέρω.

Δέξασθε, παρακαλούμεν, την μεθ’ υποκλίσεως βεβαίωσιν της εξιδιασμένης προς την Υμετέρα Εξοχότητα υπολήψεως και του προς Ταύτην οφειλομένου Σεβασμού[7].

Την 17ην Απριλίου 1884

                                                                                    Οι δημογέροντες

                                                                        (σφραγίδα)  Αντώνιος Κουρεμέτης

                                                                        (σφραγίδα) Αντώνιος Σ. Πελεκάνος, Ιατρός

Το Δημογεροντικόν Συμβούλιον

Σ. Γ. Χατζηθέμελης

Νικόλαος Ιω. Μπιλλήρης

Θεοφίλης Παπά Μιχαήλ

Νικίτας ι. Περιβολαριάς

Μιχαήλ Τσικούρης

Ιωάννης (δυσανάγνωστη λέξη)

 

          

 [1]  Προβάλλει το συμφέρον του αυτοκρατορικού ταμείου.

[2]  Καταγγέλλει ότι γίνονται κρυφές συνεννοήσεις και συνεργασίες πλοιάρχων-δυτών, για να διαφεύγουν την τσιμπίδα της δημογεροντικής φορολογίας.

[3]  Να διαλύεται, δηλαδή, η παράνομη συναλλαγή.

[4]  Καταγγέλλει Τούρκους υπαλλήλους του καϊμακάμη ότι παρανομούν εις βάρος της αυτοκρατορικής Κυβέρνησης.

[5]  Διακηρύσσουν την αφοσίωσή τους.

[6]  Πλάγιος εκβιασμός προς τον καϊμακάμη, του λέει ότι την καταγγελία την έστειλε και στον Γενικό Διοικητή του Αρχιπελάγους. Άρα, ο καϊμακάμης πρέπει να λογοδοτήσει στον ανώτερό του και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν στηρίζεται η είσπραξη των φόρων.

[7]  Τυποποιημένη έκφραση δουλοπρεπούς αφοσίωσης, όπως απαιτούσαν οι καιροί. Με τη διαφορά ότι στην επιστολή η δημογεροντία διακηρύσσει τον υπερβάλλοντα ζήλο της. 

Τελευταία τροποποίηση στις
Σακελλάρης Ν. Τρικοίλης   info@argokalymnos.gr

Σακελλάρης Ν. Τρικοίλης [email protected]

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version