Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop Register Login

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ "ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ" ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Κύριο

Αγγελική Σ. Τρικοίλη

 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας κου Ι. Πλακιωτάκη που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ε3744653ΠΩ-ΑΨΙ και ημερομηνία 15/3/2023  κηρύσσεται έκπτωτη η ΑΝΕΚ Καλύμνου για τις δρομολογιακές γραμμές: α) ΚΑΛΥΜΝΟΣ –ΛΕΡΟΣ–ΛΕΙΨΟΙ–ΠΑΤΜΟΣ–ΑΡΚΙΟΙ–ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ–ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣΑΜΟΥ και επιστροφή και β) ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή.

Στην Απόφαση του Υπουργού αναφέρεται συγκεκριμμένα  ότι αποφασίζεται :

Η κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.) [έδρα: Άγιος Νικόλαος Καλύμνου, Κάλυμνος, Τ.Κ.: 85200, Α.Φ.Μ.: 094093617, Δ.Ο.Υ.: Κω], έκπτωτης επί της συμμετοχής της στις δρομολογιακές γραμμές με α/α 16. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή» και 17. «ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή», του Παραρτήματος ΙV της υπο στοιχείο (2) προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας, καθώς και 

Η  ολική κατάπτωση των υπ’ αριθμ. GRZ120943/28-09-2022 και GRZ120944/28-09-2022 εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της ALPHA ΤΡAΠΕΖΑΣ A.E., ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (35.158,70€) και επτά χιλιάδων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (7.081,73€), αντίστοιχα, για τις εν θέματι δρομολογιακές γραμμές, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχείο (2) απόφασης προκήρυξης του προοιμίου της παρούσας.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην Απόφαση αναφέρεται χαρακτηριστικά πως "οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου» (Α.Ν.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της επικαιροποίησης δικαιολογητικών ως προσωρινός μειοδότης (...), δεν προσκόμισε εμπρόθεσμα, ως όφειλε, εν ισχύ Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου, παρότι κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, επί της εν θέματι δρομολογιακής γραμμής, να της κατακυρωθούν.

 

Για την εξέλιξη της υπόθεσης αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν  σήμερα 16/3/2023 στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) - ΘΈΜΑ 1ο-Ενότητα Β΄ Θέματα Συμβάσεων Δημόσιας Υπηρεσίας

πρόκειται να γίνει :  "ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚ
ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΛΕΡΟΥΛΕΙΨΟΙΠΑΤΜΟΣΑΡΚΙΟΙΑΓΑΘΟΝΗΙΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ".

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση στις

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Argo Kalymnos

Top Desktop version