Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Επίσημη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ με το δίκτυο OCEAN 2012, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη διαμόρφωση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στη βάση της αειφόρου αλιείας και την προώθηση οικολογικής «γαλάζιας» ανάπτυξης στα θαλάσσια οικοσυστήματα μας. 

Το Δίκτυο OCEAN 2012 δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο την προώθηση της αειφόρου αλιείας και την εφαρμογή μέτρων αλιευτικής διαχείρισης μέσα από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
Ήδη βρίσκεται σε φάση ωρίμανσης και πλήρους ανάπτυξης. Στο Δίκτυο συμμετέχουν 39 ομάδες μέλη από 13 χώρες της ΕΕ. Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ως εθνικός φορέας αναλαμβάνει να ενώσει, να συντονίσει και να κάνει έτσι πιο αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δράση δεκάδων αλιευτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, τοπικών κοινωνιών που μέχρι σήμερα δεν είχαν «φωνή». Να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά μέσω του Δικτύου σαν μοχλός πίεσης προς τις ελληνικές αρχές για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη λήψη των αναγκαίων διαχειριστικών μέτρων για την αειφόρο αλιεία και στις θάλασσες μας. Να εντάξει και την Ελλάδα στην ευρεία συμμαχία οργανώσεων που ασχολούνται με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Κοινός στόχος είναι να σταματήσει η υπεραλίευση και οι καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές. Η δίκαιη και ισότιμη χρήση των υγιών ιχθυαποθεμάτων. Μια νέα στρατηγική προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας στα ύδατα της ΕΕ και στο στόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως θεσμικός εκπρόσωπος του Δικτύου, το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ θα αναδεικνύει καθημερινά την πολυποίκιλη δραστηριότητα του ευρωπαϊκού Δικτύου OCEAN 2012. Με αυτή τη συνεργασία επιπλέον ενισχύεται κάθε παρέμβαση για τη βελτίωση της ΚΑΠ, εμπλουτίζονται και διαμορφώνονται οι θέσεις και οι δράσεις του Δικτύου. Επιτυγχάνεται η επικοινωνία με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, που η ζωή και η επαγγελματική τους δράση συνδέεται με το ευαίσθητο θαλάσσιο οικοσύστημα της Ελλάδας και πλήττεται από την υποβάθμιση του. Τα σημαντικά επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, που καθημερινά προκύπτουν από την επιτόπια αλιευτική έρευνα των ερευνητικών ομάδων του Αρχιπελάγους, οι δράσεις και τα αιτήματα των τοπικών αλιευτικών φορέων και κοινωνιών βρίσκουν βήμα προβολής στο site του Δικτύου OCEAN 2012, το οποίο με τη στήριξη του Αρχιπελάγους θα αποκτήσει πλέον και ελληνική διάσταση. Στο άμεσο μέλλον, εκτός από τα πεδία της πληροφόρησης και της ενημέρωσης, από τη συνεργασία, θα προκύψουν, πρωτοβουλίες και στη χώρα μας για την αποτελεσματικότερη προώθηση των κοινών στόχων, Αρχιπελάγους και OCEAN 2012. Για το Αρχιπέλαγος, ΙΘΠ, Γιάννης Κουτελίδας, Συντονιστής Επικοινωνίας

Το δημ. σ/λιο στη συνεδρίαση της 30/6/2011 συζήτησε το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών, με το ερώτημα αν πρέπει ή όχι να αναπτυχθούν περαιτέρω στην Κάλυμνο, όπως εισηγείται το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στις περιοχές όπου ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων ασχολείται με την αλιεία (και τη σπογγαλιεία) αλλά και με παρεμφερή επαγγέλματα, το πρόγραμμα στήριξης, με ελληνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πήρε την ονομασία Leader Αλιείας και, συνολικά, μοιράζει 38 εκ. ευρώ σε 7 αναπτυξιακές εταιρίες ανά την Ελλάδα.

 

Ο νέος πρόεδρος της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρίας του Δήμου κ. Σακελλάρης Μαΐλλης, συνταξιούχος καπετάνιος,  παραχώρησε συνέντευξη τύπου, στις 17.6.11, με θέμα τα οικονομικά της ΑΝΕΚ επεκτεινόμενος και σε θέματα νέας διαχειριστικής πολιτικής.

Το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Λαφάσι Καλύμνου έθεσε σε λειτουργία τη νέα μηχανή, που απέκτησε για τις μηχανές του Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΣ και έγινε ο χαμός με τους «ειδικούς».

Είχε σημαντικές ανακοινώσεις ο δήμαρχος κ. Δ. Διακομιχάλης, στη συνέντευξη της 31.5.11.

Για αλλαγή του πετρελαίου κίνησης στα αλιευτικά σκάφη

 

Με ικανοποίηση και υπηρηφάνεια παραδίδουμε και αυτό το σύνθετο και πρωτοπόρο στην Δημαρχία Διακομιχάλη.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version