Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η Λιμενική Αρχή Καλύμνου απαντά με καθαρές κουβέντες Κύριο

Η Λιμενική Αρχή Καλύμνου εξέδωσε σήμερα, 10.212, το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, με το οποίο πραγματοποιεί, για πρώτη φορά, μια πολύ σημαντική δημόσια παρέμβαση στην υπηρεσία της διαφάνειας και της αντικειμενικής ενημέρωσης του λαού, πάνω σε δύο κραυγαλέες δημόσιες προκλήσεις που δέχτηκε και με τις οποίες επιχειρήθηκε η καταρράκωση τους κύρους της και, κυρίως, της τιμής και αξιοπρέπειας του κυρίου λιμενάρχη.

 

Η Λιμενική Αρχή Καλύμνου (Λ.Α.Κ.) έπραξε αυτό που όφειλε να πράξει για την ενημέρωση του λαού και όπως επιβάλλει δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας μας. Δημοσιεύουμε το δελτίο τύπου, γιατί είναι η πρώτη φορά που δημόσια υπηρεσία υπερασπίζεται την τιμή της και κάνει πράξη την αρχή: ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.

***

Προς ΜΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναφορικά με τις καταγγελίες πολίτη για δήθεν διαφθορά και χρηματισμό τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και του Λιμεναρχείου Καλύμνου, οι οποίες διατυπώθηκαν την 26η-12-2011 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Καλύμνου (όροφος πνευματικού κέντρου) κατά τη συνεδρίαση μεταξύ του Δήμου Καλύμνιων και εκπροσώπων φορέων της Καλύμνου, σας γνωρίζουμε, ότι το ήθος, η ανιδιοτέλεια και η προσήλωση στο καθήκον των στελεχών του Λιμενικού Σώματος είναι γνωστά στον Καλυμνιακό λαό. Προκειμένου όμως να λάμψει η αλήθεια και να μην υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για το αντίθετο, όπως επιβάλλεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ζητήσαμε ήδη εγγράφως από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων σε βάθος, αποστέλλοντας μάλιστα και το σχετικό ψηφιακό υλικό. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στον εν λόγω πολίτη να καταθέσει και να θέσει υπόψη των δικαστικών αρχών όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία, που στοιχειοθετούν και αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του. Το αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνας δεσμευόμαστε να κοινοποιήσουμε στον Καλυμνιακό λαό που έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει, επιφυλασσόμενοι βέβαια για την άσκηση κάθε άλλου δικαιώματός μας; προκειμένου να υπερασπίσουμε την τιμή και την υπόληψή μας η οποία, ομολογουμένως, δέχθηκε μεγάλο πλήγμα.


Σχετικά επίσης με το πρόσφατο έργο της επισκευής των υποσκαφών του λιμένα Καλύμνου, σας γνωρίζουμε ότι ο Λιμενάρχης Καλύμνου, ως δημόσιος λειτουργός, οφείλει να ενεργεί πάντα, με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία, να διερευνά τις καταγγελίες και να εκφράζει τις θέσεις του Κράτους, αλλιώς, όπως όλοι οι πολίτες, υπόκειται κι αυτός στις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Αξίζει να σημειωθεί, ότι φάκελος του εν λόγω έργου, που κατατέθηκε απ‘ τον εργολάβο στις 12/12/2011, ήταν ελλιπής και αυτό τέθηκε αμέσως εγγράφως υπόψη, της  αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Και Ναυτιλίας η οποία και αποφάνθηκε ότι πράγματι ήταν ελλιπής, όσο και των τοπικών φορέων εκτέλεσης του έργου (Δήμο Καλύμνου και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου). Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και από το γεγονός ότι οι εγκρίσεις, κατά τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» για το συγκεκριμένο έργο «Επισκευή Κρηπιδότοιχου Λιμένα Καλύμνου για την ασφαλή χρησιμοποίησή του από την Ακτοπλοΐα» ζητήθηκαν και εξασφαλίστηκαν απ’ τους ως άνω τοπικούς φορείς, κατά το διάστημα από 15/12/2011 μέχρι και 27/12/2011, οπότε και χορηγήθηκε η τελική έγκριση εκτέλεσης των εργασιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αν και η θεωρημένη μελέτη του έργου ήταν έτοιμη από τον Μάιο του 2011!!!. Ο δε ισχυρισμός, ότι το συγκεκριμένο έργο δεν υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2971/2001 είναι αντίθετος με τις θέσεις της Πολιτείας, της οποίας αρμόδια όργανα (Υπουργεία Πολιτισμού, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) αποφάνθηκαν σχετικά δίνοντας τις εν λόγω εγκρίσεις. Είναι προφανές ότι δεν θα δίνονταν αν δεν απαιτούνταν αυτές!!!  

Επίσης, επισημαίνεται ότι ουδέποτε η Λιμενική Αρχή χορήγησε προηγουμένως άδεια για το συγκεκριμένο έργο, την οποία και δήθεν εκ των υστέρων ανακάλεσε, όπως ψευδώς  διαδόθηκε. Αντιθέτως, υπήρξε συνεχής αλληλογραφία, και προφορική επικοινωνία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, στους οποίους  επισημαίνονταν η επιβεβλημένη εκ του νόμου ανάγκη τήρησης και εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Ν. 2971/2001 περί αδειοδότησης του συγκεκριμένου λιμενικού έργου. Η δε παρέμβαση της Εισαγγελική Αρχής, ήταν αποτέλεσμα έγγραφης καταγγελίας πολίτη, πριν την τελική έγκριση εργασιών στο έργο, για το ότι εκτελούνταν εργασίες εντός λιμένα, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, γεγονός που επισύρει, μεταξύ άλλων, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύονται και πιστοποιούνται από σειρά εγγράφων, τα οποία είναι διαθέσιμα σε κάθε πολίτη, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των δημοσίων υποθέσεων και ειδικά των δημοσίων λιμενικών έργων. Επίσης, όλα τα σχετικά έγγραφα που θα αφορούν μελλοντικά λιμενικά έργα  θα είναι διαθέσιμα σε κάθε πολίτη από την υπηρεσία μας, τηρουμένων βεβαίως των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, διότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στα δημόσια πράγματα. Κυλούμε και την τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει προς αυτή τη κατεύθυνση και να συνεργαστεί μαζί μας προ όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Συμπερασματικά, απ’ όλα τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρο, ότι ο Λιμενάρχης Καλύμνου ενέργησε απολύτως σύννομα, ως όφειλε και σε πλήρη συμφωνία με τις προϊστάμενες υπηρεσίες. Άλλωστε, με τη μηνυτήρια αναφορά του κ. Δημάρχου εναντίον του Λιμενάρχη Καλύμνου, όπως ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε στα ΜΜΕ, θα ερευνηθεί η νομιμότητα των ενεργειών του Λιμενάρχη Καλύμνου και το αποτέλεσμα τις δικαστικής έρευνας θα γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία. Για όσα συκοφαντικά και ψευδή ακούστηκαν εις βάρος του προσώπου του κ. Λιμενάρχη Καλύμνου, ειδικά στην ως άνω συνεδρίαση των φορέων της 26/2/2011, η οποία, κατά γενική ομολογία, αποτέλεσε ένα «είδος λαϊκού δικαστηρίου», στο οποίο όμως δεν κλήθηκε ο «κατηγορούμενος» ο κ Λιμενάρχης Καλύμνου επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός του προς αποκατάσταση της τιμής και υπόληψής του.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Επισημάνσεις από την ΑΡΓΩ:

1.  Η Λ.Α.Κ. διαπομπεύτηκε δημόσια με την κατηγορία ότι «τα πιάνει», ότι εξαγοράζεται. Απάντησε με κάτι πολύ απλό και ουσιώδες: Ζήτησε από την Εισαγγελέα Κω να ερευνήσει την καταγγελία αυτή. Ο κάθε προϊστάμενος μιας δημόσιας υπηρεσίας το ίδιο δε θα έκανε; 

*

2.  Για το περιβόητο λιμενικό έργο επισημαίνει (α) τον ελλιπή φάκελο του Δήμου, (β) την καθυστέρηση του έργου όχι από υπαιτιότητα δικής της αλλά του Δήμου (γ) τα ψεύδη που διοχέτευσαν κάποιοι, και (δ) το υποχρεωτικό της αδειοδότησης κάθε λιμενικού έργο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και, φυσικά, από την ίδια τη Λ.Α.Κ. Είπε κάτι μη αληθές;

3.  Καταγγέλλει το «λαϊκό δικαστήριο» στο οποίο διασύρθηκε η Λ.Α.Κ. Είναι αναληθές ή μήπως είναι η πρώτη φορά που οι συνεντεύξεις της σημερινής δημ. Αρχής μετατρέπονται σε «λαϊκά δικαστήρια» κατά των… αντιφρονούντων.

*

4.  Ο εκπρόσωπος τύπου του γραφείου δημάρχου έκανε ραδιοφωνική παρέμβαση στο ΑΙΓΑΙΟ TV, για να πει ότι ο κύριος λιμενάρχης δεν έχει δικαίωμα να εκδίδει δελτία τύπου. Για «την ταμπακέρα, κουβέντα!  Άλλα λόγια, μπας και αλλάξει το θέμα συζήτησης. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του δημάρχου απαιτεί από τον κύριο λιμενάρχη σιωπή; Να μην προασπιστεί την τιμή και την αξιοπρέπεια του, τόσο την υπηρεσιακή όσο και την προσωπική; Και η δημοκρατία, η διαφάνεια, η ενημέρωση του κόσμου κ.λπ., τι θα γίνουν όλα αυτά; Στην πυρά;

5.  Τηλεφωνική παρέμβαση έκανε στη συνέχεια και ο δήμαρχος στο ίδιο κανάλι, για να στείλει δύο αυστηρά μηνύματα στον κύριο λιμενάρχη (α) «να μην μπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια», και (β) ότι του έχει κάνει ήδη μήνυση. Όμως, με το πρώτο του μήνυμα για τα παιχνίδια, χωρίς να συνειδητοποιήσει ο δήμαρχος τι λέει, ομολογεί ότι ο ίδιος είναι πρωταγωνιστής σε πολιτικά παιχνίδια και, σαν ανώτατος άρχοντας του νησιού, απαιτεί ο λιμενάρχης να μην μπλέκεται μες στα πόδια του. Με το δεύτερο μήνυμα, την απειλή για τη μήνυση που τρέχει…, δυστυχώς για την εποχή μας έχουμε και πάλι επίδειξη του σκουριασμένου όπλου με το οποίο θέλει να πολιτεύεται ο δήμαρχος: μηνύσεις και απειλές.

Και το καθεστώς ημών «Επαπειλούμενη Δημοκρατία»…                 

3 σχόλια

  • Σύνδεσμος σχολίου Αντώνης Νυστάζος δημοσιεύθηκε από Αντώνης Νυστάζος

    Τώρα που τόλμησε να τα βάλλει με το σύστημα ο Λιμενάρχης ούτε ψύλλος στον κόρφο του! ήδη άρχισαν τα στρατιωτάκια- παπαγαλάκια της ενημέρωσης να δημιουργούν κλίμα και και να προπαγανδίζουν, που να τον περιλάβουν οι στρατηγοί και οι επιστήμονες!!!!

  • Σύνδεσμος σχολίου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΟΛΥΜΠΙΤΗΣ δημοσιεύθηκε από ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΟΛΥΜΠΙΤΗΣ

    Συνειρμικά το "ενημερωτικό δελτίο τύπου" του ίσως ανυποψίαστου στις αβρότητες κάποιων τοπικών Μ.Μ.Ε. νέου Λιμενάρχη Καλύμνου μου ανακαλεί στην μνήμη την νωπή ακόμα κήρυξη εκστρατείας διαφάνειας του πρώην Διοικητή του Νοσοκομείου δια τηλεοράσεως, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές. Τότε οι γνωστοί ταραξίες του καθημερινού βίου μας τον ενέπλεξαν (χωρίς να το θέλει υποθέτω ο ίδιος) σε πολιτικές δολοπλοκίες, που είχε ως αποτέλεσμα την άδοξη αποκαθήλωση από το αξίωμά του. Διακρίνω στο δελτίο τύπου του κ. Λιμενάρχη, ενός δημόσιου λειτουργού, μια επικίνδυνη εμμονή σε μια δημόσια προσπάθεια δικαιολόγησης πράξεών του που δεν ενδιαφέρει (πια) και μια υπερβολή λόγου που συνοδεύεται από πολλά θαυμαστικά.

  • Σύνδεσμος σχολίου Ιωάννης Ν. Πατέλλης δημοσιεύθηκε από Ιωάννης Ν. Πατέλλης

    Το κτήριο του λιμεναρχείου στη φωτογραφία να φτιάξετε και να σταματήσετε την Ελληνοφρενή συμπεριφορά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η νομιμότητα των διαδικασιών που επικαλούνται πολιτικοί και δημοσιογράφοι είναι εντελώς προσχηματική και δεν κάνει άλλο από το να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ξακάθαρα, τίποτα δεν γίνεται, ενώ θα έπρεπε όλα να γίνονται.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version