Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δικαιώθηκε το ΤΕΕ, στον αέρα η συνεργασία Δήμου-Α.Π.Θ. Κύριο

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΓΑΔΑ) κ. Φώτης Χατζημιχάλης εξέδωσε απόφαση με την οποία δικαιώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου (ΤΕΕ) και, έτσι, η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι στον αέρα.

 

Δήμος-ΤΕΕ

Ο Δήμος Καλυμνίων είχε αναθέσει στο  Α.Π.Θ. την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης (κόστους 80.000€), πάνω στο πρόβλημα των βρόχινων νερών, που κατεβαίνουν σαν ορμητικός χείμαρρος στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Πόθιας. Την ανάθεση αυτή την παρουσίασε ως ερευνητικό έργο, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια στην προκήρυξη της μελέτης η οποία θα κοστίσει περί τις 350.000€.

Το ΤΕΕ όμως υπέβαλε ένσταση στον ΓΑΔΑ, επικαλούμενο την κείμενη νομοθεσία η οποία έχει ως άξονα την αρχή ότι τα πανεπιστήμια έχουν ως έργο τους την έρευνα και τα μελετητικά γραφεία τις εκπονήσεις μελετών.

Ο ΓΑΔΑ ζήτησε τη νομική συμβουλή του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια κατέληξε στη δικαίωση του ΤΕΕ.

13 + 25

Όπως φαίνεται από το σκεπτικό και το αιτιολογικό μέρος της απόφασης, η υπόθεση του Δήμου Καλυμνίων μάλλον είχε βάλει «στην πρίζα», μαζί, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Υπουργείο Εσωτερικών.  Αυτό αποτυπώνεται στην πολυσέλιδη απόφαση που συνέταξε τελικά ο ΓΑΔΑ.  Με 13 τεράστια… συνημμένα (επικλήσεις νόμων κ.λπ.) που γεμίζουν ένα δωμάτιο χαρτούρα, και 25 «επειδή» (για αιτιολόγηση της απόφασης) που μυρίζουν εντατική μελέτη μελετητων στην Αθήνα και στον Πειραιά, για ένα μήνα περίπου, για να καταλήξει ο ΓΔΑ, μετά πολλών βασάνων, στη δικαίωση της ένστασης του ΤΕΕ.

Περί «βαπτίσεων»

Εντύπωση προκαλεί το σημείο εκείνο της απόφασης του ΓΑΔΑ, στο οποίο προσυπογράφει την καταγγελία ΤΕΕ για τη σύμβαση Δήμου Καλυμνίων με Α.Π.Θ. ότι  “η εν λόγω προγραμματική σύμβαση που αποφάσισε να συνάψει ο Δήμος Καλυμνίων για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού της Ποθαίας είναι καθαρά μελετητικό αντικείμενο και ως τέτοιο δεν μπορεί να “βαφτισθεί” ερευνητικό έργο για να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης σε πανεπιστήμιο”.

Υπάρχει και η ένσταση

Ο Δήμος, όπως αναφέρεται και στην απόφαση του ΓΑΔΑ, έχει δικαίωμα να υποβάλει και αυτός ένσταση κατά της εν λόγω απόφαση, όμως δεν έχει και πολλές πιθανότητες να δικαιωθεί.

Επομένως, δεν υπάρχει πια άλλη οδός για το Δήμο εκτός από την «καθαρή» προκήρυξη της μελέτης του έργου. Αυτή η απόφαση του ΓΑΔΑ, δηλαδή του κράτους, αποτελεί και μια σαφή προειδοποίηση στο Δήμο για την αποχέτευση Πανόρμου. Θυμίζουμε ότι και τη μελέτη αυτού του έργου σχεδιάζει να την αναθέσει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

Αναδρομή στο διήμερο 4-5/2/11

Ο κ. Γιάννης Μυλόπουλος, πολιτικός μηχανικός -καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής και πρύτανης του ΑΠΘ, καταγόμενος από τη Σύμη, άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες, είχε κατέβη στην Κάλυμνο με συνεργάτες του, στις 4.2.2011, καλεσμένος του δημάρχου κ. Δ. Διακομιχάλη, αυθημερόν εργάστηκε μέχρι το βράδυ μελετώντας τη γεωφυσική μορφολογία της Πόθιας και της κοιλάδας Πόθιας-Χώρας, και την επομένη κατέθεσε στο δημ. σ/λιο (φωτο, δεξιά ο κ. Μυλόπουλος) προτάσσεις και υποδείξεις για σύνταξη μελέτης ή μελετών. Το κλίμα τότε ήταν εύφορο και η συνεργασία μπήκε στο αυλάκι. Μάλιστα ο κ. Διακομιχάλης ζήτησε από τον κ. Μυλόπουλο και πρόταση για την αποχέτευση Πανόρμου – που ήδη έχει κλείσει 10 χρόνια από τη διακοπή των εργασιών – άσχετα αν στην ΕΕ είπαμε ότι το έργο ολοκληρώθηκε και, έτσι, γλιτώσαμε το πρόστιμο.

Στη συνεδρίαση εκείνη ο κύριος Διακομιχάλης ανακοίνωσε ότι ο Δήμος στράφηκε προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τη βοήθεια του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Παναγιώτη Ρουμελιώτη (Καλυμνιακής καταγωγής), καθηγητή παν/μίου και εκπροσώπου της  Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και θεωρούσε βέβαιη τη χρηματοδότηση του έργου.

Η ανατροπή 

Σήμερα, 11 μήνες μετά την ευφορία εκείνη, η μελέτη του Α.Π.Θ. κρίνεται από την πολιτεία ως εκτός του πλαισίου της προβλεπόμενης από τους νόμους διαδικασίας για τη σύνταξη μελετών και, επιπλέον, το ΔΝΤ δε βλέπει πια με τόσο καλό «μάτι» τη χώρα μας. Πλήρης η ανατροπή.

Το καταληκτικό της απόφασης του ΓΑΔΑ έχει ως εξής:  Αποδεχόμαστε ως νόμω βάσιμη την από 08.10.2011 ειδική διοικητική προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (T.E.E.)” κατά της υπ’ αρ. 215/15.09.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Α.Π.Θ.», η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο “Διαύγεια” την 29.04.2011, με Α.Δ.Α.: 4 ΑΓΧΩΛΕ-70, και ακυρώνουμε την υπ’ αρ. 215/15.09.2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων.

Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να προσφύγετε, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση αυτής στην Ειδική Επιτροπή, που εδρεύει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 238 (“Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.”) παρ. 1 του ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Φ.Ε.Κ. 87/τ.

Α΄/07.06.2010) και 151 (“Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα”) του ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/30.06.2006).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

1 σχόλιο

  • Σύνδεσμος σχολίου ΙΝΠ. δημοσιεύθηκε από ΙΝΠ.

    Συνιστώ στον Δήμαρχο να απευθυνθεί στο Task Force για να
    βρή μιά άκρη οικονομική πρώτιστα., έξω από το πλαίσιο της Ελληνοφρένειας. Αν δεν το κατάλαβε ακόμα, it is all about the money, και τώρα πιά τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει το Task force.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version