Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Γ. Ρούσσος προς δήμαρχο για τη καθυστέρηση του επιχ. προγρ/τος Κύριο

Κύριε Δήμαρχε , λυπάμαι αν σας στεναχωρώ με αυτά που σας γράφω, όμως με την τακτική που ακολουθείτε βάζετε σε κίνδυνο την νομιμότητα της λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων…

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ                                     

«ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»         

ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΙΨΗΦΙΑ                                 

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΥΣΣΟΣ

Κάλυμνος  13 /12/2011

Aρ.Πρωτ. : 0024

Προς:     

Δήμαρχο Καλυμνίων κ. Διακομιχάλη Δ.

 

Κοιν:

 1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Καλυμνίων (διά της Γραμματείας του Δήμου)
 2. ΜΜΕ Καλύμνου

ΘΕΜΑ: Καταστρατήγηση της εκ του νόμου προβλεπόμενης διαδικασίας για την σύνταξη του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος-2011-2014 και των Προϋπολογισμών-2012, του Δήμου Καλύμνου και των Νομικών του Προσώπων.

Κύριε Δήμαρχε ,

                Βρισκόμαστε ήδη στις 13/12/11 ,απομένουν μόλις 18 μέρες έως την λήξη του τρέχοντος έτους και με ανησυχία παρακολουθώ τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την σύνταξη του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος-2011-2014 και των Π/Υ-2012 του Δήμου Καλύμνου και των Νομικών του Προσώπων.

                Με καλή πίστη και κατανόηση στις δυσκολίες , ξεπερνώ την ήδη συντελεσθείσα υπέρβαση της νόμιμης προθεσμίας για την ψήφιση του Π/Υ-2012 του Δήμου που ήταν η 30/11/11 (άλλωστε και εκ του νόμου είναι ανατρεπτική)  αλλά δυστυχώς και αντικειμενικά κανείς δεν μπορεί να ξεπεράσει την προθεσμία της 31/12/11 , δεδομένου ότι αν μέχρι τότε δεν έχει τεθεί σε ισχύ ο εγκεκριμένος Π/Υ-2012 τουλάχιστον του Δήμου , το αποτέλεσμα θα είναι να ξεκινήσουμε το νέο έτος 2012 χωρίς Π/Υ τόσο για τον Δήμο όσο και για τα Νομικά του Πρόσωπα με δραματικές και επικίνδυνες συνέπειες στην λειτουργία του Δήμου συνολικά άρα και της Καλύμνου ολόκληρης.

Υπενθυμίζω την βασική ακολουθία των απαιτούμενων βημάτων που είναι η ακόλουθη:

 1. Διαδικασίες σύνταξης του Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων από τις υπηρεσίες του Δήμου. (Δεν έγινε ποτέ)
 2. Διαδικασίες ψήφισης από την Εκτελεστική Επιτροπή και το  Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Τυπικά ολοκληρώθηκε)
 3. Διαδικασίες Διαβούλευσης με τους πολίτες επί του ψηφισθέντος από το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. (Τυπικά βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται την 15/12/11)
 4. Διαδικασίες διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου από τις υπηρεσίες του Δήμου υπό τον συντονισμό της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ως ορισθείσας υπηρεσίας προγραμαμτισμού σύμφωνα με το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 5. Διαδικασίες διαμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του κάθε νομικού προσώπου του Δήμου από τις υπηρεσίες του
 6. Διαδικασίες ψήφισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του κάθε νομικού προσώπου του Δήμου από το Διοικητικό του Συμβούλιο
 7. Διαδικασίες διαμόρφωσης του συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του προσώπων από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών ως ορισθείσας υπηρεσίας προγραμαμτισμού σύμφωνα με το Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 8. Διαδικασίες ψήφισης του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων από την Εκτελεστική Επιτροπή
 9. Σύνταξη , υπογραφή και πρωτοκόλληση από τον Δήμαρχο προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 10. Διαδικασίες ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο του τελικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων καθώς και της έκθεσης του Δημάρχου για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την σύνταξη του.
 11. Διαδικασίες έγκρισης νομιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων από τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην βάση του αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες!!!!!.
 12. Διαδικασίες υποχρεωτικής δημοσιότητας του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 13. Διαδικασίες σύνταξης , ψήφισης και θέσης σε ισχύ των Π/Υ-2012 του Δήμου και του κάθε Νομικού του Προσώπου.

Κύριε Δήμαρχε από όλον τον ανωτέρω κατάλογο υποχρεωτικών ενεργειών , τυπικά βρισκόμαστε μέχρι σήμερα μόνο στο βήμα 3 που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τυπικά την 15/12/11. Επιπλέον , το βήμα 13 δίνεται εδώ περιληπτικά αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αναλύεται σε επιμέρους σημαντικές διαδικασίες-υποβήματα που απαιτούν αντίστοιχο σημαντικό χρόνο.

Όμως δυστυχώς ούτε τα 3 πρώτα βήματα (1 ,2 και 3) δεν έχουν γίνει σωστά και ο βαθμός καταστρατήγησης της σχετικής νομοθεσίας σε αυτά είναι τόσο ουσιαστικός και τόσο εκτεταμένος που κατά την άποψή μας είναι άκυρα και πρέπει να γίνουν από την αρχή. Επί αυτού σας έχουμε υποβάλει σχετική εργασία μας τόσο εντύπως όσο και ηλεκτρονικώς με τον τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2012-2014»  η οποία έχει συμπεριληφθεί ολόκληρη στην απόφαση του  263/29-11-11 του Δημοτικού Συμβουλίου  , όσον αφορά τα ανωτέρω βήματα 1 και 2.

Επίσης , τόσο για τα βήματα 1 και 2 όσο κυρίως για τα επόμενα βήματα από το βήμα 3 έως και  το βήμα 12 σας επισυνάπτω 2η σχετική εργασία μου με τον τίτλο Β ΦΑΣΗ : ΑΠΟ ΤΗΝ «ΨΗΦΙΣΗ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   που δείχνει ότι ήδη και το βήμα 3 έχουμε πλήρη καταστρατήγηση της σχετικής νομοθεσίας και ήδη αυτή τελεί υπό ακυρότητα αλλά επίσης περιγράφει υποβοηθητικά σε εσάς και με χρήσιμο τρόπο τα υποβήματα υλοποίησης τους.

Κύριε Δήμαρχε , λυπάμαι αν σας στεναχωρώ με αυτά που σας γράφω. Όμως με την τακτική που ακολουθείτε βάζετε σε κίνδυνο την νομιμότητα της λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων συνολικά και αν δεν διορθωθεί αυτή η πορεία , θα υπάρξει μεγάλο και ανυπέρβλητο  πρόβλημα στην  λειτουργία τους, από την 01/01/12.

Τόσον εγώ όσο και τα στελέχη της παράταξης μας είμαστε στην διάθεση σας για κάθε βοήθεια σωστής επανεκκίνησης και υλοποίησης των ανωτέρω ουσιαστικών και όχι τυπικών διαδικασιών προς χάριν της ορθής και σύννομης λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Γιώργος Α Ρούσσος

 

Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας στον Δήμο Καλύμνου

Τ. Δήμαρχος Καλυμνίων.

Τελευταία τροποποίηση στις

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version