Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Λογικά… ενδιαφέρει Δήμο, Πολεοδομία και μηχανικούς έργων Κύριο

Ο Δήμος (πολιτική ηγεσία και τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες) πρέπει να ενημερωθούν καλά, έγκαιρα και έγκυρα πάνω στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για την μελέτη και κατασκευή έργων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούνε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για να ενημερωθούν πληρέστατα. Η ΑΡΓΩ δίνει μια πρώτη γεύση του τι περιμένει τους μηχανικούς και το Δήμο.

Καιρός να ασχοληθούν οι πολιτικοί της Καλύμνου με σοβαρά θέματα και να αφήσουν τα πυροτεχνήματα εντυπώσεων και τις χαρούλες των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με τα μουσικοχορευτικά σόου και θεάματα σε πλατείες και με τις «ζεστές αγκαλιές» ανάπτυξη δε γίνεται.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γενική Γραμματεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας

Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Διεύθυνση: Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Μελέτη μορφολογικών κανόνων δόμησης και Αρχιτεκτονικής, στις περιοχές εντός και εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου»

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Διακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια τρία Ευρώ και δέκα λεπτά (213.203,10) (Πλέον ΦΠΑ 23%)

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05

Αθήνα

Ιούλιος 2011

 

Ι. ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κεντρικός στόχος των μελετών είναι η συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης κυρίως για την κατοικία με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες. Βασικός είναι και ο στόχος της ένταξης των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αλλά και των προωθούμενων μορφών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) συμβατών προς την τοπική παράδοση της δόμησης.

Το εν λόγω έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον υπόλοιπο χωρικό σχεδιασμό και θα συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση του χώρου και στην αναβάθμιση της αισθητικής του μέσω της μορφολογίας της δόμησης, πού θα εντάσσεται στο τοπίο και στην παράδοση, χωρίς να παρεμποδίζει την αρχιτεκτονική δημιουργικότητα. Θα υπάρξει κατά την παρακολούθηση του προγράμματος των μελετών, η αξιοποίηση της υποστήριξης από αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ με τεχνικές οδηγίες που θα εξειδικεύσουν τις κατευθύνσεις στα θέματα αυτά και ειδικότερα στην ένταξη των ΑΠΕ στη δόμηση με τον καταλληλότερο τρόπο.

Σε κάθε χωρική ενότητα θα μελετηθούν ξεχωριστά ως διακριτά αντικείμενα με ειδικούς στόχους τα παρακάτω :

Α) Οικισμοί που είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί με διατάγματα γενικού χαρακτήρα και/η αξιόλογοι οικισμοί που θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα προστασίας.

Κεντρικοί στόχοι της μελέτης για την παραπάνω κατηγορία οικισμών είναι

- Η εξειδίκευση των όρων και περιορισμών δόμησης ανά οικισμό ή ομάδα οικισμών που διαπιστωμένα ανήκουν στο ίδιο τοπικό οικιστικό και αρχιτεκτονικό σύστημα.

- Η συμπλήρωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου με στόχο την ανάδειξη των διακριτών ενοτήτων και την προστασία της περιοχής και του τοπίου γύρω από τους οικισμούς αυτούς (οριοθέτηση πυρήνων, οριοθετήσεις οικιστικών συνόλων, ζώνες ανάλογων βαθμών προστασίας εντός οριοθετημένων συνόλων, καθορισμός ακτίνας ή ζώνης πέριξ περιοχής- τοπίου που χρήζει μέτρων – όρων προστασίας, κά)

- Ο εντοπισμός αξιόλογων οικισμών που θα πρέπει να κηρυχθούν ως παραδοσιακοί και η πρόταση θεσμικού πλαισίου δόμησης, μορφολογικών και ογκοπλαστικών περιορισμών ανάλογης προσέγγισης.

Β) Οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων, που δεν είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί ή αξιόλογοι και δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους.

Κεντρικοί στόχοι της μελέτης για την παραπάνω κατηγορία συνήθων ή αδιάφορων ως προς τη μορφολογία τους οικισμών είναι

- η κατάρτιση πλαισίου δόμησης και κατευθυντήριων γραμμών για μορφολογικούς και

ογκοπλαστικούς περιορισμούς, ώστε να αποτρέπονται οι άστοχες αρχιτεκτονικές

προσεγγίσεις

- να ενθαρρύνονται οι μορφολογικές προσεγγίσεις που βασίζονται στην τήρηση των ιστορικών μορφών-αρχών ή τυπολογίας τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης με αφαιρετική αναφορά σε αυτές.

- να δίνεται το πλαίσιο για νέα κτίσματα που συγκροτούν εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση, μέσα στα πλαίσια σύγχρονων αρχιτεκτονικών αναζητήσεων ώστε οι νέες μορφές να συνάδουν και να εντάσσονται στην ιστορικά διαμορφωμένη στον οικισμό αρχιτεκτονική παράδοση.

- να δίνεται το πλαίσιο για την εισαγωγή των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με επισήμανση στα υλικά και στον τρόπο δόμησης που ιστορικά χρησιμοποιούνταν στον οικισμό καθώς και κριτήρια για την ενσωμάτωση των φωτοβολταικών συστημάτων σε κελύφη κτιρίων , η οποία θα λαμβάνει υπό όψη της και την αρχιτεκτονική παράδοση της κάθε περιοχής και τις δυνατότητες που προσφέρει η εξέλιξη στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

- να δίνονται μέτρα όροι και περιορισμοί για την ανάπτυξη και εγκατάσταση άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Γ) Χώρος υπαίθρου σε ζώνες που προσδιορίζονται γύρω από τους οικισμούς των κατηγοριών Α & Β.

Στόχος της μελέτης είναι η κατάρτιση πλαισίου και κατευθυντήριων οδηγιών δόμησης ώστε να αποτραπούν τυχόν άστοχες επεμβάσεις που πιθανόν να προκύψουν με τη κατασκευή νέων οικοδομών στον χώρο της υπαίθρου, τόσο στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο των οικισμών, όσο και σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και τοπία.

Στην της υπαίθρου, ιδιαίτερη σημασία αποκτά

Βασικά θέματα που θα μελετηθούν είναι τα παρακάτω:

- οι αρχές της αγροτικής αρχιτεκτονικής παράδοσης η οποία δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και αναδειχθεί μέχρι σήμερα με την οργανική ένταξη των νέων κτισμάτων στο σύνολο του τοπικού χαρακτήρα και των κλιματολογικών συνθηκών και η αρμονική προσαρμογή τους στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

- η ένταξη του κτιρίου στο τοπίο σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική έκφραση, ειδικά σε ειδικής σημασίας τοπία (για παράδειγμα, διατήρηση του ορίζοντα, των κορυφών λόφων, με την επιβολή υπόσκαφων κτιρίων για την προστασία της θέας ενός οικισμού ή ενός φυσικού σχηματισμού)

- Ο καθορισμός κανονισμών και περιορισμών , με στόχο τον περιορισμό στο ελάχιστο των επεμβάσεων στο τοπίο και αλλοιώσεων της γεωμορφολογίας με εκσκαφές και διαμορφώσεις

- Η εισαγωγή αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και όρων για εγκαταστάσεις ΑΠΕ

ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ TΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. Οι μελέτες εκπονούνται σε δύο φάσεις - στάδια:

Η πρώτη φάση- στάδιο –ανάλυση, περιλαμβάνει

- τη συγκέντρωση όλων των ισχυόντων θεσμικών κανονιστικών ρυθμίσεων, (οριοθέτηση οικισμού , τυχόν εγκεκριμένα σχέδια τμημάτων , κηρύξεις παραδοσιακών, ειδικά δ/τα κλπ) γενικότερων και ειδικότερων και τη συλλογή στοιχείων από υφιστάμενες μελέτες αναγνώρισης αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας (ΕΠΑ, LEADER, ερευνητικά προγράμματα), αλλά και συναφείς ρυθμίσεις και προτάσεις στο πλαίσιο τυχόν υπαρχόντων εγκεκριμένων ή εκπονούμενων μελετών ΣΧΟΟΑΠ/ ΓΠΣ ή Ρυθμιστικού Σχεδίου.

- την αναγνώριση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας και του τοπίου σε κάθε χωρική ενότητα, την ανάλυση και την κωδικοποίηση των διαφορετικών μορφών - τύπων της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης.

- την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης δόμησης, που έχει διαμορφωθεί στους οικισμούς σε σχέση με τα θεσμοθετημένα ή εφαρμοζόμενα όριά του και την αναγνώριση του συνεκτικού τμήματός τους(σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ (ΦΕΚ 166Δ/1987)

- την αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού κανονιστικού πλαισίου(πολεοδομικός κανονισμός-όροι δόμησης) που διέπει τη δόμηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του στην κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και του τοπίου. Την αξιολόγηση και ιεράρχηση των ελλείψεων και των προβλημάτων που διαπιστώνονται.

- τη διαπίστωση του δικτύου των διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων του οικισμού

- την υποβολή προκαταρκτικής πρότασης κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες (κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και επιπρόσθετα βάσει άλλων κριτηρίων των μελετητών εφόσον κρίνεται αναγκαίο) ανάλογα με τον υπάρχοντα αρχιτεκτονικό πλούτο και τον προτεινόμενο βαθμό προστασίας και ενδεικτική-αντιπροσωπευτική προκαταρκτική πρόταση μορφολογικού/-ών κανονισμού/-ών για αντιπροσωπευτικό δείγμα οικισμών (5-10 οικισμοί)

- την υποβολή προκαταρκτικής πρότασης προσδιορισμού των ζωνών εκτός σχεδίου στις οποίες διαπιστώνεται η ανάγκη ελέγχου της δόμησης και της εγκατάστασης ΑΠΕ ή άλλων χρήσεων με την εφαρμογή ειδικών προϋποθέσεων, όρων και περιορισμών.

Η δεύτερη φάση- στάδιο πρόταση περιλαμβάνει

- την οριστική πρόταση κατάταξης του συνόλου των οικισμών σε κατηγορίες και πρόταση καθορισμού ζωνών-περιοχών εκτός των οικισμών, στις οποίες θα επιβληθούν ενιαίοι ή κατά βάση παρεμφερείς ειδικοί μορφολογικοί και άλλοι περιορισμοί και όροι δόμησης

- την οριστική πρόταση των συνεκτικών – διαμορφωμένων τμημάτων των οικισμών

- την αποτύπωση σε διαγραμματική μορφή του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

- την οριστική πρόταση μορφολογικών κανονισμών με την επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και σχεδίου ειδικού τεχνικού τεύχους-οδηγού με κατευθύνσεις και επεξηγηματικά κείμενα και άλλα στοιχεία για τη δόμηση κυρίως για την κατοικία (κατά την κρίση των μελετητών και για άλλες χρήσεις που απαντώνται ή είναι χαρακτηριστικές για κάθε οικισμό ή ομάδα οικισμών) . Τα σχέδια Π.Δ θα αναφέρονται σε ομάδες οικισμών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία αυτοί κατατάσσονται ή ανάλογα με άλλα κοινά χαρακτηριστικά τους ειδική τεκμηρίωση από τους μελετητές

- τη διαμόρφωση ειδικών κανόνων για την ενσωμάτωση αρχών βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής , οδηγών για τις φυτεύσεις και για τις τεχνικές εγκαταστάσεις έργων υποδομής.

Β. Εργασίες Α Φάσης Ανάλυσης, Προκαταρκτικής Πρότασης.

1. Αναγνώριση ευρύτερης περιοχής (χάρτες κλίμακας 1: 100.000 για την περιφερειακή ενότητα και 1:10.000 ή 1:5000 για επί μέρους χωρικές ενότητες)

 

1.1. Διοικητικά δεδομένα περιοχής (Όρια, σχετικοί φορείς σχεδιασμού κλπ) Εξειδίκευση δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και παραγωγικών δεδομένων. Διερεύνηση συνδέσεων με την ευρύτερη περιοχή Θεσμικό πλαίσιο χωροταξικών και πολεοδομικών κατευθύνσεων(ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ)

1.2. Προσδιορισμός έκτασης και χωρικού αντικειμένου της μελέτης και αναλυτικότερα ο προσδιορισμός των οικισμών που θα μελετηθούν και οι ζώνες πέριξ ή σε συνάρτηση με αυτούς

2. Αναγνώριση οικισμού ή ομάδας οικισμών (χάρτες κλίμακας 1:2000 ή 1:5000 ή και 1:10.000 για κάθε οικισμό και τις ζώνες εκτός σχεδίου).

2.1. Καταγραφή και αναγνώριση του διαμορφωμένου – συνεκτικού, αραιοδομημένου και αδόμητου τμήματος του οικισμού και απεικόνιση των εγκεκριμένων ή εφαρμοζομένων ορίων όπου αυτά υπάρχουν

2.2. Κατάσταση οικοδομημένου χώρου (δομή, μορφολογία συνόλων, κατάσταση δημόσιων - ιδιωτικών ελεύθερων χώρων, υλοποιημένος Συντελεστής Δόμησης). Ειδική καταγραφή κατάστασης κατοικίας ή και παραγωγικής δραστηριότητας, κατά την κρίση του μελετητή έρευνα τυπολογίας, ποιότητα κατοικίας ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κατοίκων/χρηστών κλπ.

2.3. Δίκτυο ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων και δίκτυο πεζοδρόμων (κατάσταση, δομή, ροές).

Απεικόνιση ρεμάτων (αναγνώριση βαθειάς γραμμής και αλλοιώσεων) και ακτών με γραμμές αιγιαλού- παραλίας (αν υπάρχουν) , διαμορφωμένης γραμμής δόμησης και περιοχών προστασίας.

3. Ειδική καταγραφή αξιόλογων πολεοδομικών στοιχείων (ιστός). Κτιριακό απόθεμα ή άλλα στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος ή στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, σε παραδοσιακούς οικισμούς ή σε αξιόλογα τμήματα των οικισμών ή περιοχών της άμεσης ευρύτερης περιοχής τους

4. Προκαταρκτική πρόταση (χάρτες κλίμακας 1:2000 ή 1:5000 ή και 1:10.000 για κάθε οικισμό και τις ζώνες εκτός σχεδίου).

4.1. Προκαταρκτική πρόταση κατάταξης των οικισμών σε κατηγορίες. Πρόταση για προστασία ειδικών συνόλων και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής κληρονομιάς (αξιόλογα στοιχεία πολεοδομικού ιστού, φυσικού περιβάλλοντος και κτιριακού αποθέματος), ή πρόταση για άλλες ειδικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την εκάστοτε πολεοδομική νομοθεσία

4.2. Προκαταρκτική πρόταση συνόλου όρων και μορφολογικών κανονισμών για την ανάπτυξη και εξέλιξη του δομημένου χώρου δηλαδή, πρόταση για την οργάνωση των οικοδομήσιμων χώρων (σχέση δομημένου, αδόμητου χώρου), πιθανόν πρόταση απαγόρευσης χρήσεων γης, περιορισμών κατάτμησης και δόμησης, για αντιπροσωπευτικό δείγμα οικισμών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προτείνονται στη φάση αυτή και οι εργασίες ειδικών καταγραφών(πίνακας-καρτέλα) που απαιτούνται 5. Κείμενο τεχνικής έκθεσης

5.1. Διοικητική, δημογραφική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση της περιοχής, προβλέψεις και υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Κατευθύνσεις υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού και αξιολόγησή τους.

5.2. Καταγραφή των πραγματικών ορίων, των χρήσεων γης και των αναγκών εφόσον απαιτούνται κατά την κρίση του μελετητή.

5.3. Ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος και κατάσταση χρήσης γης, υπάρχουσα κατάσταση, προκαταρκτικές προτάσεις.

5.5. Αξιολόγηση και ιεράρχηση παραμέτρων και προβλημάτων, επιλογή μεθοδολογίας και προτύπων που θα εφαρμοστούν και οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την εφαρμογή τους στους οικισμούς και στην ευρύτερη περιοχή (πέριξ τοπίο και περιβάλλον).

5.6. Αρχείο αξιόλογων για προστασία ή ανάδειξη στοιχείων του πολεοδομικού ιστού ή κτιρίων ή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος.

5.7. Τεκμηρίωση της προκαταρκτικής πρότασης

Εργασίες Β Φάσης , Πρόταση/ Οριστική Μελέτη

1. Σχέδιο ζωνών εντός των οικισμών και εκτός αυτών(σε κλίμακα 1:2000).Πραγματικά όρια (συνεκτικά και διάσπαρτα τμήματα), αδόμητες περιοχές, περιοχές που χρήζουν προστασίας ή ανάπλασης με την εκπόνηση ειδικότερης μελέτης Γενική διάταξη κοινοχρήστων χώρων και κινήσεις πεζών (διαγραμματική απεικόνιση). Κοινωφελείς λειτουργίες(ενδεικτική απεικόνιση με εξαρτημένα σημεία). Απεικόνιση ρεμάτων ( βαθειά γραμμή και αλλοιώσεις λόγω παρεμβάσεων), γραμμών αιγιαλού- παραλίας (αν υπάρχουν) , διαμορφωμένης γραμμής δόμησης και περιοχών προστασίας.

2. Πρόταση Προστασίας και Ανάδειξης στοιχείων του Φυσικού ή Δομημένου Περιβάλλοντος. Παραδοσιακά, διατηρητέα σύνολα, κτίσματα ή μεμονωμένα στοιχεία, εφόσον πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα του, ή πρόταση παρέμβασης για προστασία ή ανάδειξη στοιχείων του πολεοδομικού ιστού ή συνόλων του φυσικού ή δομημένου περιβάλλοντος αξιόλογων τμημάτων ή πολεοδομικών ενοτήτων, εφόσον απαιτείται. Κλίμακα(1:1000ή1:500).

3. Κείμενο, Πολεοδομικός Κανονισμός.

3.1. Πολεοδομικός Κανονισμός, Κανονιστικοί όροι δόμησης (συντελεστής δόμησης, συντελεστής όγκου, μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, αρτιότητα οικοπέδων, διαγράμματα κάλυψης και όγκων, Χρήσεις γης (γενικές, ειδικές εάν απαιτούνται) 3.2. Ειδικοί κανονισμοί: οικοδομικοί και κτιριοδομικοί, ειδικοί όροι δόμησης, όροι για κοινοχρήστους χώρους και χώρους στάθμευσης και άλλα δίκτυα υποδομών(ΑΠΕ).

3.3. Μέτρα για τη προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος σε ζώνες γύρω από τους οικισμούς σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα της κάθε περιοχής.

3.4. Πρόσθετοι όροι, που αφορούν στα χρησιμοποιούμενα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την αισθητική εμφάνιση των συνόλων του δομημένου περιβάλλοντος, κτιριακών και λοιπών (μέγιστο όριο μεγέθους οικοδομών, τρόπο διαμόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και κάθε άλλη ρύθμιση που επιβάλλεται από πολεοδομικούς και αισθητικούς λόγους).

3.5. Καρτέλα, Πίνακας αναγνώρισης κάθε οικισμού/ών και περιοχής/ζώνης/ων, με κωδικοποιημένους σχηματικά (σε μορφή παραδειγμάτων)των προτεινομένων μορφολογικών κανονισμών Φωτογραφική και σκαριφηματική απεικόνιση.

4. Υποστηρικτική Έκθεση των συμμετοχικών διαδικασιών Σύνταξη Πλαισίου Επιχειρησιακού Προγράμματος, για εκπόνηση ειδικών μελετών και άλλων μελετών- έργων αναπλάσεων. Σχεδιασμός ειδικού τεχνικού τεύχους-οδηγού με επεξηγηματικές κατευθύνσεις δόμησης και άλλα στοιχεία που θα διευκολύνουν τον έλεγχο εφαρμογής των κανονισμών που προτείνονται προς θεσμοθέτηση.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. Οικισμοί που είναι χαρακτηρισμένοι ως παραδοσιακοί με διατάγματα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα η/και αξιόλογοι οικισμοί που θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως παραδοσιακοί με ειδικά διατάγματα προστασίας.

Α. 1. Ανάλυση:

o Κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν στους προστατευόμενους οικισμούς ανεξαρτήτως φορέα προστασίας

o Χωροθέτηση του οικισμού/ οικιστικών συνόλων και σύνδεσής του με το ευρύτερο οικιστικό και οδικό δίκτυο

o Εντοπισμός και περιγραφή επιμέρους οικιστικών ενοτήτων με διακεκριμένα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία (διάκριση συνεκτικών και διάσπαρτων τμημάτων) λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό ομοιογένειας και τα ιδιαίτερα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία τους. Ανάλυση των διαφορών τυπολογιών.

o Αξιολόγηση του περιβάλλοντος τοπίου που συνδέεσαι αισθητικά και λειτουργικά με τον οικισμό.

o Τάσεις/ Δυναμική του οικισμού

Α.2. Πρόταση.

Κωδικοποιημένες κατευθύνσεις για τη δόμηση των νέων κτιρίων κυρίως για την κατοικία στους παραδοσιακούς οικισμούς:

o Ένταξη των κτιρίων στον πολεοδομικό ιστό, τοποθέτηση κτιρίου στο οικόπεδο.

o Κλίμακα κτιριακών όγκων. Οι προτεινόμενοι κτιριακοί όγκοι της οικοδομής θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ανάλογοι σε κλίμακα με τους όγκους των κτιρίων που υπήρχαν στον οικισμό ως προς το μέγεθος, την έκταση και τη συνθετική δομή τους.

o Ογκοπλαστική διάρθρωση. Θα πρέπει να προτείνονται οι αναλογίες και η ισορροπία των όγκων, η σχέση ανοιχτών, κλειστών και ενδιάμεσων χώρων (ημιυπαίθριων) όπως αυτές διαμορφώθηκαν σε σχέση τη δομή του πολεοδομικού ιστού του οικισμού και το κλίμα της περιοχής

o Αριθμός ορόφων και ύψη

o Τρόπος επικάλυψης , με αναφορά και σε πιθανή προώθηση των πράσινων στεγών, ένταξη Φ/Β συστημάτων κλπ

o Αρχιτεκτονικοί τύποι. Θα πρέπει να αναδεικνύονται όλες οι διακριτές τυπολογίες του οικισμού, με μέριμνα ώστε να μην αναπτύσσεται «μιμητισμός» .

o Διαμόρφωση όψεων, αναλογίες και θέση ανοιγμάτων,

o Επιμέρους μορφολογικά και άλλα στοιχεία, όπως εξώστες, κουφώματα, κλίμακες, περιφράξεις, τοποθέτηση κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων και υδρορροών, κλπ.

o Στοιχεία εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων (λιθόστρωτα, κλπ.)

o Υλικά. Τα υλικά που θα προτείνονται θα πρέπει να είναι συμβατά και να εναρμονίζονται μεταξύ τους αποφεύγοντας πολύπλοκους συνδυασμούς. Να αξιολογείται η χρήση υλικών που συναντώνται στην περιοχή (τοπική πέτρα κ.α.). Θα πρέπει να δίνονται τα πλαίσια για τη χρήση σύγχρονων εμφανών υλικών μέσα από ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη. Θα πρέπει να αποφεύγονται περιπτώσεις αφαίρεσης σοβάδων και αποκάλυψη λιθοδομών ή η χρήση εμφανούς λιθοδομής σε περιπτώσεις που αυτό δεν συνάδει με την τοπική παράδοση.

o Χρωματισμοί. Να γίνουν προτάσεις για τη χρήση συγκεκριμένων χρωματισμών που συναντώνται στην περιοχή .

o Φύτευση. Να γίνουν προτάσεις για συγκεκριμένα είδη του υπάρχουν στην περιοχή καθώς η εισαγωγή ξενικών φυτών είναι σημαντικό στοιχείο αλλοίωσης της φυσιογνωμίας ενός οικισμού.

o Δυνατότητα και αναγκαιότητα διαφοροποίησης των παραπάνω κατευθύνσεων – πλαισίων δόμησης σε διαφορετικά τμήματα του οικισμού

o Νέες μορφολογικές αναζητήσεις. Θα πρέπει να δίνεται και πλαίσιο για νέα κτίσματα που συγκροτούν εμπεριστατωμένη εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση, με σύγχρονες αρχιτεκτονικές αναζητήσεις.

o Βιοκλιματική αρχιτεκτονική και ΑΠΕ . Θα πρέπει να περιγράφεται το πλαίσιο ένταξης της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με τρόπο συμβατό με τα τοπικά πρότυπα. Ειδικές προτάσεις θα πρέπει να διατυπωθούν για την ένταξη εξοπλισμού ΑΠΕ (πχ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά) στα κτίρια, στους ακάλυπτους οικοπέδων στα αδόμητα οικόπεδα και σε περιοχές εκτός των οικισμών.

o Οριοθέτηση των συνόλων ή τμημάτων, που θα συνοδεύεται με πλήρη περιγραφή ορίων και το απαραίτητο φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό.

o Διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων συμπλήρωσής του, όπως κήρυξη οικιστικών συνόλων (μέτωπα οδών, πλατείες, κλπ.), μεμονωμένων κτιρίων ή τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους)

o Μέριμνα για ειδικά ή διατηρητέα κτίσματα

o Καθορισμός ζώνης προστασίας του περιβάλλοντος τοπίου για την ανάδειξη και θέαση του οικισμού

Β. Υπόλοιποι οικισμοί (κάτω των 2000 κατοίκων) που δεν προτείνεται ο χαρακτηρισμός τους

Β.1. Ανάλυση

Στοιχεία καταγραφής :

o Εντοπισμός τυχόν αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων

o Ανάλυση της τοπικής αρχιτεκτονικής (τυπολογία κτιρίων)

o Εντοπισμός συνεκτικού και διάσπαρτου τμήματος

o Εντοπισμός τμημάτων ή συνόλων που προτείνονται για ανάπλαση ή αποκατάσταση

Β.2. Πρόταση

Κωδικοποιημένες κατευθύνσεις για τη δόμηση των νέων κτιρίων κατοικίας:

o Ένταξη στον υφιστάμενο πολεοδομικό ιστό, την κλίμακα κτιριακών όγκων, ογκοπλαστική διάρθρωση, στο ύψος,( αριθμός ορόφων, είδος επικάλυψης (στέγη ή δώμα),

o Μορφολογική προσέγγιση. Να ενθαρρύνονται οι μορφολογικές προσεγγίσεις που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και αρχών της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης και η αφαιρετική αναφορά σε αυτές. Η προτεινόμενη προσέγγιση πρέπει να αποθαρρύνει τη λανθασμένη απόδοση παραδοσιακών μορφολογικών στοιχείων αλλά και την πιστή αντιγραφή – μιμητισμό σε νέες οικοδομές.

o Υλικά. Θα πρέπει να δίνονται τα πλαίσια για τη χρήση σύγχρονων εμφανών υλικών. (Προσεκτική χρήση της εμφανούς λιθοδομής)

o Χρωματισμοί.

o Νέες μορφολογικές αναζητήσεις. Πλαίσια για νέα κτίσματα που συγκροτούν εμπεριστατωμένη εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση, μέσα στα πλαίσια σύγχρονων αρχιτεκτονικών αναζητήσεων.

o Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δυνατότητα για την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων και να περιγράφεται το πλαίσιο ώστε να είναι συμβατά με τα τοπικά πρότυπα. Ειδικές προτάσεις θα πρέπει να διατυπωθούν για την ένταξη εξοπλισμού ΑΠΕ (πχ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά) στα κτίρια, στα κτίρια, στους ακάλυπτους οικοπέδων στα αδόμητα οικόπεδα και σε περιοχές εκτός των οικισμών.

o Δυνατότητα- αναγκαιότητα διαφοροποίησης των παραπάνω κατευθύνσεων δόμησης σε διαφορετικά τμήματα του οικισμού

Γ. Εκτός σχεδίου ζώνες - χώρος.

Γ.1. Ανάλυση

Στοιχεία καταγραφής ύπαιθρου χώρου:

o Προσδιορισμός του χαρακτήρα (αγροτικό, παράκτιο, βιομηχανικό τοπίο, κλπ.) και της γεωμορφολογίας (ορεινό, πεδινό κ.λ.π.) των περιοχών της υπαίθρου

o Εντοπισμός τυχόν αξιόλογων ανθρωπογενών ή φυσικών σχηματισμών του περιβάλλοντος τοπίου, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ή φυσικό αντικείμενο για προστασία/διατήρηση

o Ανάλυση της τοπικής αγροτικής αρχιτεκτονικής (τυπολογία κτιρίων)

o Εντοπισμός σημαντικών στοιχείων που συνθέτουν το συγκεκριμένο φυσικό τοπίο (αναβαθμοί, μονοπάτια, χλωρίδα)

Γ.2. Πρόταση

Κωδικοποιημένες κατευθύνσεις για τη δόμηση των νέων κτιρίων κατοικίας:

o Κλίμακα κτιριακών όγκων. Οι προτεινόμενοι κτιριακοί όγκοι της οικοδομής θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ανάλογοι σε κλίμακα με τους όγκους των κτιρίων που συναντώνται στον εξωαστικό χώρο όσον αφορά, το μέγεθος(ύψη, αριθμός ορόφων), την έκταση και τη συνθετική δομή τους.

o Ογκοπλαστική διάρθρωση. Οι αναλογίες και η ισορροπία των όγκων, η σχέση ανοιχτών, κλειστών και ενδιάμεσων χώρων (ημιυπαίθριων) αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής της υπαίθρου σε σχέση πάντοτε με την τοπική παραγωγική δομή της περιοχής, το κλίμα της περιοχής και τη διαμόρφωση του εδάφους.

o Προσαρμογή στο έδαφος. Η προτεινόμενη αντιμετώπιση θα πρέπει να έχει ως αρχή την προσαρμογή στην υφιστάμενη τοπογραφία (π.χ. την έντονη κλίση) του εδάφους και όχι την αναίρεση και αλλοίωση της. Οι οικοδομικοί όγκοι θα πρέπει να προσαρμόζονται στη φυσική κλίση του εδάφους και να σέβονται τα ιδιαίτερα

 

 

χαρακτηριστικά του τοπίου (διατήρηση φυσικών σχηματισμών, υφιστάμενων ξηρολιθιών, δέντρων, κλπ).

o Προτεινόμενη φύτευση, κατά προτίμηση με τοπικά είδη

o Ύψος, αριθμός ορόφων

o Είδος στέγασης, με αναφορά και σε πιθανή προώθηση των πράσινων στεγών

o Μορφολογική προσέγγιση. Στην αρχιτεκτονική της υπαίθρου καταγράφεται λιτότητα και καθαρότητα των μορφών. Να επιτρέπονται και ενθαρρύνονται οι μορφολογικές προσεγγίσεις που βασίζονται στην τήρηση των αξιών και αρχών της παραδοσιακής αγροτική αρχιτεκτονικής ή και την αφαιρετική αναφορά σε αυτές.

o Υλικά. Τα υλικά που θα προτείνονται θα πρέπει να προβάλλουν την αυθεντικότητά τους και όχι να μιμούνται κάτι που δεν είναι. Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατά και να εναρμονίζονται μεταξύ τους αποφεύγοντας πολύπλοκους συνδυασμούς. Να προτιμούνται υλικά που συναντούνται στην περιοχή (τοπική πέτρα κ.α.). Θα πρέπει να δίνονται τα πλαίσια για τη χρήση σύγχρονων εμφανών υλικών μέσα από ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη.

o Χρωματισμοί. Συστήνεται η χρήση χρωματισμών που εντάσσουν καλύτερα το κτίριο στο τοπίο

o Νέες μορφολογικές αναζητήσεις. Θα πρέπει να δίνονται τα πλαίσια για τυχόν νέα κτίσματα που εκ προθέσεως αποτελούν έντονες/διαφορετικές επεμβάσεις στον χώρο που θα εξετάζονται κατ΄ εξαίρεση, νοουμένου ότι συγκροτούν εμπεριστατωμένη εναλλακτική αρχιτεκτονική πρόταση, μέσα στα πλαίσια σύγχρονων αρχιτεκτονικών αναζητήσεων.

o Βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η δυνατότητα για την κατασκευή βιοκλιματικών κτιρίων στον εξωαστικό χώρο και να περιγράφεται το πλαίσιο ώστε να είναι συμβατά με το τοπίο και την εν γένει μορφολογία, εντάσσοντας κατάλληλα και τις μορφές ΑΠΕ και τους όρους και περιορισμούς βάσει των οποίων θα επιτρέπεται να εγκατασταθούν.

Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, ο μελετητής θα πρέπει να προτείνει εναλλακτικές προτάσεις σε ότι αφορά το μέγεθος, τον όγκο και το ύψος. Για παράδειγμα:

o Ειδικές προτάσεις κριτηρίων για τρόπους ένταξης στο τοπίο και ειδικότερα σε περιοχές που προκρίνεται η θέα στο τοπίο η προστασία κάποιου προστατευόμενου στοιχείου . Το ύψος, ο όγκος και η χωροθέτηση των οικοδομών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις σημαντικές οπτικές φυγές του χώρου. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού τοπίου, σε περιοχές που θέλουμε να διαφυλάξουμε τη θέα φυσικών ή

πολιτιστικών στοιχείων, μπορεί να προταθεί από τον μελετητή έως και πλήρη ενσωμάτωση των κτιρίων στο έδαφος (υπόσκαφα, διατήρηση ορίζοντα και κορυφών λόφων, ακτών κλπ)

o Προτεινόμενες τυπολογίες για περιοχές με κλίσεις (ανάλογα με τη γεωμορφολογία της περιοχής)

o Διαφοροποίηση ανάλογα με την διακύμανση της επιτρεπόμενης δόμησης. (Θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός με τα δρομολογούμενα νομοσχέδιο για την εκτός σχεδίου δόμηση)

ΙV. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρώτη Φάση

Όλα τα στοιχεία, χάρτες και κείμενα που αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο ΙΙ και με τις αναλυτικές οδηγίες της παραγράφου ΙΙΙ του παρόντος

-Φωτογραφική και σκαριφηματική απεικόνιση.

Δεύτερη Φάση

-Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τη δόμηση σε κάθε χωρική ενότητα

-Σχεδιαστική τεκμηρίωση.

-Σχεδιασμός ειδικού τεχνικού τεύχους-οδηγού με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙ και με τις αναλυτικές οδηγίες της παραγράφου ΙΙΙ του παρόντος.

V. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται κατ΄ αρχήν σε ένα αντίτυπο για την Διευθύνουσα Υπηρεσία και ένα για κάθε επιβλέποντα, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (κείμενο και χάρτες), προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος.

Αν ζητηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, διορθώσεις και συμπληρώσεις από τον Ανάδοχο, αυτός θα υποβάλει για επανέλεγχο τον ίδιο αριθμό αντιτύπων που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διορθωμένων και συμπληρωμένων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Μετά την υποβολή ή επανυποβολή από τον Ανάδοχο των αρχικών αντιτύπων, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τα υπόλοιπα αντίτυπα των παραδοτέων, προσαρμοσμένα προς τις υποδείξεις που του έγιναν.

Ο αριθμός των τελικών συμβατικών αντιτύπων, ανέρχεται σε πέντε (5) και η δαπάνη αναπαραγωγής τους βαρύνει τον Ανάδοχο.

Τα τελικά παραδοτέα κάθε φάσης της μελέτης θα υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή σύμφωνα με τα παρακάτω :

Τα ψηφιακά αρχεία που αφορούν διανυσματική χωρική πληροφορία θα είναι σε γνωστά ανοικτά format π.χ. αρχεία τύπου shp, dxf κλπ.

Κάθε τέτοιο αρχείο θα συνοδεύεται από πίνακα μεταδεδομένων (σε μορφή κειμένου), ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α. Το Όνομα ψηφιακού αρχείου που συνοδεύει

β. το όνομα οικισμού

γ. τον κωδικό απογραφής ΕΣΥΕ 2011

δ. Το όνομα και την ιδιότητα του συντάκτη

ε. Την ημερομηνία σύνταξης

στ. Την προέλευση πρωτογενών στοιχείων και τα μεταδεδομένα τους (πηγή, χρόνος παραγωγής, ακρίβεια)

ζ. Την ακρίβεια απόδοσης συντεταγμένων (με μονάδα μέτρησης το μέτρο).

Ένα μέρος της περιγραφικής πληροφορίας των αντικειμένων που θα αποδοθούν στα ψηφιακά αρχεία θα καταγραφεί σε αυτά. Κάθε ψηφιακό αρχείο θα συνοδεύεται και από αρχείο κειμένου στο οποίο θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση και οι κανόνες κωδικοποίησης αυτής της πληροφορίας, όπως:

α. Αν παραδίδονται αρχεία τύπου shp θα αναφέρονται ονόματα των πεδίων της βάσης dbf, το είδος της πληροφορίας που καταγράφεται σε αυτά, όπως και το εύρος του πεδίου τιμών.

β. Αν παραδίδονται αρχεία DXF, και η πληροφορία καταχωρείται σε διακριτά layers, θα πρέπει να καταγράφεται η ονοματολογία των layers και το είδος της πληροφορίας που καταχωρείται εκεί.

Πρόσθετα αρχεία τεκμηρίωσης (φωτογραφίες, τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα, έγγραφα) θα παραδοθούν ως ψηφιακά αρχεία εικόνας (tiff, jpeg, bmp κλπ) και θα συνοδεύονται από ένα αρχείο τύπου shp (σημειακό) το οποίο θα περιέχει ως σημεία την θέση των αντικειμένων που αναφέρονται τα αρχεία τεκμηρίωσης. Επίσης στο αρχείο dbf του shape file θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πεδίο με το όνομα file όπου θα αναγράφεται το όνομα του αρχείου και ένα πεδίο με όνομα notes όπου θα περιγράφεται η ταυτότητα του αρχείου τεκμηρίωσης.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των παραδοτέων στοιχείων υποβάλλεται τόσο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων (ψηφιακά και αρχεία κειμένου), όσο και σε έντυπη.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα κατατίθεται σε δύο(2) αντίγραφα ψηφιακού δίσκου (CD ή DVD) στη Δ/νουσα Υπηρεσία, η οποία θα τηρεί και το σχετικό αρχείο των μελετών και ρυθμίσεων.

Επίσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε σύστημα τηλεφόρτωσης στο διαδίκτυο με διαδικασίες που θα καθοριστούν με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.

2. Κατά την εκπόνηση κάθε φάσης της μελέτης, ο ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις προόδου των εργασιών στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΛΙΓΡΗΣ

Ο Τμηματάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΡΓΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 34705/3.8.2011 απόφαση

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Η Διευθύντρια Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΑΜΑΛΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version