Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Νέα πολιτική πρόταση από το Γ. Ρούσσο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»         

ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΥΣΣΟΣ

Κάλυμνος  07 Αυγούστου 2011

Aρ.Πρωτ. : 0013

 Προς:

1.  Δήμαρχο Καλυμνίων κ. Διακομιχάλη Δ

2.  Πρόεδρο του Δ.Σ. Καλύμνου κ. Γαβαλά Ν.

3.  Επικεφαλής της Ελάσσονος Μειοψηφίας κ. ΓΑΛΟΥΖΗ Ι. 

 

Κοινοποίηση:

1 .Δημοτικούς Συμβούλους Καλύμνου (διά της Γραμματείας του Δήμου)

2. ΜΜΕ Καλύμνου 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΔ):  ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Κύριοι ,

            Σας διαβιβάζω το επισυναπτόμενο πρόγραμμα με τίτλο όπως ανωτέρω στο θέμα ως πρόταση μου και με το χαρακτηρισμό ΕΚΔΟΣΗ – 1 . Μαζί με το πρόγραμμα αυτό σας διαβιβάζω επίσης τον αντίστοιχο ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-1 με την προτεινόμενη διαδικασία για την επίτευξη μιας εναρκτήριας συμφωνίας μεταξύ του κ. Δημάρχου , του κ. Γαλουζή και εμού.  Στην όλη διαδικασία θεώρησα ότι τόσο για λόγους δεοντολογίας όσο και για λόγους ουσίας θα πρέπει να συμμετέχει ως συζητητής και ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ , εκτός από το στάδιο των τελικών συμφωνητικών υπογραφών στο οποίο προτείνω να συμμετάσχουν μόνο οι κ.κ. Δήμαρχος και Γαλουζής Ιωάννης και εγώ. Άλλωστε η επιδιωκόμενη συμφωνία εφόσον επιτευχθεί θα είναι εξ ορισμού μόνο πολιτική.

            Στόχος της πρότασης μου είναι η προσπάθεια συμφωνίας μας επί ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης που θα οδηγεί στην συνεχή και σταδιακή επίτευξη επιμέρους συμφωνιών με αποτελέσματα πολλαπλώς ευεργετικά για την ανάπτυξη της Καλύμνου και την αποκατάσταση της ουσιαστικής πολιτικής διαδικασίας στην τοπική μας κοινωνία. Πιστεύω με σιγουριά ότι και εσείς επιθυμείτε και εύχεστε μια τέτοια εξέλιξή. Αυτό το πρόγραμμα δράσης μπορεί και πρέπει να το προχωρήσουμε παράλληλα με τις υπαρκτές ή μη διαφορές μας και σε μια αλληλεπιδραστική σχέση με αυτές.

 Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω αυτή την προσπάθεια με ολοκληρωμένο τρόπο δηλαδή τόσο ως πολιτικό πρόσωπο όσο και ως αξιόπιστος συντονιστής της , προς διευκόλυνση της Δημοτικής Αρχής.

Αναμένω τις προτάσεις , συμπληρώσεις και παρατηρήσεις σας σύμφωνα με τα βήματα όπως αυτά ενδεικτικά προτείνονται στον συνοδευτικό ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-1.

Πιστεύοντας ότι και θέλουμε και μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την ελάχιστη συνεννόηση.

Γιώργος Α Ρούσσος

Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας

τ. Δήμαρχος Καλυμνίων

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΔ):  ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΟΜΙΚΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΝ

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ – ΕΚΔΟΣΗ 1 ΤΟΥ ΠΔ

 1. Αρχές σύνταξης , εφαρμογής και επικαιροποίησης του ΠΔ
 2. Αρχή 1: Όλες οι τελικές προβλέψεις του ΠΔ θα υπόκεινται στην αρχή της ομοφωνίας των 3 Επικεφαλής που θα εκφράζεται με την συνυπογραφή τους στο κάθε φορά τελικό κείμενο καθώς συντάσσεται και εν συνεχεία θα επικαιροποιείται το ΠΔ.
 3. Αρχή 2: Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ των 3 παρατάξεων θα οριστικοποιούνται  μόνο εγγράφως και μόνο σε επίπεδο επικεφαλής χωρίς διαμεσολάβηση άλλων προσώπων.  Οι επικεφαλής θα μπορούν να  ορίζουν εγγράφως εκπροσώπους τους ανά περίπτωση αλλά μόνο στο επίπεδο της ενδιάμεσης πιθανώς απαιτούμενης προφορικής και ηλεκτρονικής συνεννόησης . Τα όποια έγγραφα του θέματος θα μπορούν να υπογράφονται μόνο από τους 3 Επικεφαλής και τον Εξωτερικό Ελεγκτή τήρησης των παρόντων αρχών , που προσδιορίζεται παρακάτω.
 4. Αρχή 3: Όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφα και e-mails έγγραφα που θα παράγονται στο πλαίσιο αρχικής οριστικοποίησης καθώς και της εφαρμογής και  επικαιροποίησης του ΠΔ θα υπόκεινται σε πλήρη και άμεση διαφάνεια και δημοσιοποίηση με τρόπο που θα εξειδικευτεί παρακάτω.
 5. Βασικές Οργανωτικές και υλικοτεχνικές προϋποθέσεις και παραδοχές
 6. Ορισμός Ρούσσου Γ  ως Συντονιστή του Προγράμματος Δράσης
 7. Ορισμός ενός υπαλλήλου του Δήμου με  δικό του γραφείο , υπολογιστή , fax , σύνδεση στο Internet και λογαριασμό e-mail  , για την επικουρία του παρόντος ΠΔ
 8. Ορισμός Εξωτερικού Ελεγκτή τήρησης των ανωτέρω  Αρχών με πρόσωπο εγνωσμένου κύρους εκτός  παρατάξεων που θα έχει όμως τις δεξιότητες του καλού χειρισμού Η/Υ , fax , Internet και e-mail  . Περιγραφή του πλαισίου λειτουργίας του.
 9. Υποχρέωση ταυτόχρονης ηλεκτρονικής κοινοποίησης κάθε εγγράφου του θέματος από τον δημιουργό του προς τουλάχιστον τους άλλους 2  επικεφαλής και προς τον  Εξωτερικό Ελεγκτή καθώς και προς τα Τοπικά ΜΜΕ και τους Δημοτικούς Συμβούλους που χρησιμοποιούν e-mail.
 10. Τακτική επικαιροποίηση του ΠΔ με κάθε φορά αναδιατύπωση και έγκριση του αντίστοιχου Οδικού Χάρτη εφαρμογής του
 11. Ομόφωνη πολιτική έγκριση του κάθε φορά επικαιροποιημένου ΠΔ και του αντίστοιχου  επικαιροποιημένου Οδικού Χάρτη εφαρμογής του , από το Δ.Σ. σε ειδική κάθε φορά συνεδρίαση του.

 

 1. Βασική Προτεινόμενη Θεματολογία
 2. Λειτουργικές σχέσεις της Δημοτικής Αρχής και των  Δημοτικών Παρατάξεων με τα Τοπικά ΜΜΕ .
 3. Εφαρμογή των προβλέψεων της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας για την ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
 4. Διαδικασίες Διαφάνειας και αύξησης της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του Δήμου πέρα από τις προβλέψεις της νομοθεσίας αλλά σε συμβατότητα μαζί της , με πλήρη χρήση της νέας τεχνολογίας – υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Δήμου.
 5. Εφαρμογή των προβλέψεων της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας για την σωστή αλληλουχία και ορθή εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ωρίμανση πριν την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου ή ενέργειας που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Π/Υ του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
 6. Εκπόνηση και Ψήφιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Οικονομικής Βιωσιμότητας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του
 7. Σταδιακή εφαρμογή  του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO του Δήμου και επικαιροποίηση του.
 8. Διαδικασίες συναίνεσης πριν την εισαγωγή ενός θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του.
 9. Λειτουργία Νομικών Προσώπων του Δήμου
 10. Προστασία και Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας
 11. Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 1. Διατύπωση της ΕΚΔΟΣΗΣ-1 ΤΟΥ ΠΔ - Ολοκληρώθηκε με το παρόν κείμενο

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

07/08/11

07/08/11

 1. Σύνταξη εκτύπωση και υπογραφή από τον  κ. Ρούσσο Γ. του διαβιβαστικού της ΕΚΔΟΣΗΣ-1 ΤΟΥ ΠΔ μαζί με τον ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-1 προς τον κ. Δήμαρχο , τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. και προς τον Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης  κ. Γαλουζή Γ. ,  με κοινοποίηση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και προς τα τοπικά ΜΜΕ.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/08/11

10/08/11

 1. Πρωτοκόλληση της ΕΚΔΟΣΗΣ-1 ΤΟΥ ΠΔ μαζί με τον ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-1  , στην Γραμματεία του Δήμου , επισυναπτόμενης στο ανωτέρω διαβιβαστικό.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/08/11

09/08/11

 1. Έναρξη της κλασικής έντυπης διανομής των ανωτέρω από την Γραμματεία του Δήμου προς τους αποδέκτες τους

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10/08/11

09/08/11

 1. Παρουσίαση της ΕΚΔΟΣΗΣ-1 ΤΟΥ ΠΔ μαζί με τον ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-1 και της προηγηθείσας διαδικασίας , στα τοπικά ΜΜΕ

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/08/11

09/08/11

 1. Ηλεκτρονική αποστολή της πρωτοκολλημένης ΕΚΔΟΣΗΣ-1 ΤΟΥ ΠΔ και της προηγηθείσας διαδικασίας προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/08/11

09/08/11

 1. Ολοκλήρωση της κλασικής έντυπης διανομής των ανωτέρω από την Γραμματεία του Δήμου προς τους αποδέκτες τους

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15/08/11

 

 1. Τηλεφωνική διαπίστωση του προηγουμένου από τον κ. Ρούσσο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Γραμματείας του Δήμου.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

16/08/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ανωτέρω βήμα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

16/08/11

 

 1. Απάντηση των κυρίων παραληπτών του παρόντος με προτάσεις συμπλήρωσης , τροποποίησης ή κατάργησης συγκεκριμένων προβλέψεων του. Οποιοσδήποτε άλλος θα ήθελε να συμμετάσχει με προτάσεις θα πρέπει να προσπαθήσει να το κάμει αυτό μόνο μέσω συνεργασίας του με κάποιον από τους 3 Επικεφαλής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ – ΡΟΥΣΣΟΣ Γ - ΓΑΛΟΥΖΗΣ Γ

22/08/11

 

 1. Πρωτοκόλληση της κάθε απάντησης στην Γραμματεία του Δήμου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ - ΓΑΛΟΥΖΗΣ Γ

18/08/11

 

 1. Έναρξη κλασικής  διανομής της κάθε απάντησης στους αποδέκτες της και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα τοπικά ΜΜΕ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18/08/11

 

 1. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση του κ. Ρούσσου για τα ανωτέρω 2 βήματα από τον Υπεύθυνο της Γραμματείας του Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18/08/11

 

 1. Ολοκλήρωση κλασικής διανομής της κάθε απάντησης στους αποδέκτες της και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τα τοπικά ΜΜΕ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22/08/11

 

 1. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική ενημέρωση του κ. Ρούσσου για το ανωτέρω 1 βήμα από τον Υπεύθυνο της Γραμματείας του Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22/08/11

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα ανωτέρω βήματα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

22/08/11

 

 1. Διατύπωση από τον κ. Ρούσσο Γ , ενός  Σχεδίου Σύνθεσης του τελικού Αρχικού Κειμένου του ΠΔ με βάση όλες τις υποβληθείσες προτάσεις.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

23/08/11

 

 1. Ηλεκτρονική αποστολή αυτού του σχεδίου από τον κ. Ρούσσο Γ προς τους κ.κ. Δήμαρχο , Πρόεδρο του ΔΣ και Γαλουζή Ι και τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής του από αυτούς.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

23/08/11

 

 1. Έναρξη Συντονισμού από τον κ. Ρούσσο μιας τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής συνεννόησης των κ.κ. Δημάρχου , Προέδρου του Δ.Σ., Ρούσσου Γ και Γαλουζή Ι. για το ορισμό ημερομηνίας μιας κοινής τους σύσκεψης με στόχο της οριστικοποίησης του κειμένου.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

23/08/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα ανωτέρω 3 βήματα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

23/08/11

 

 1. Ολοκλήρωση Συντονισμού από τον κ. Ρούσσο μιας τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής συνεννόησης των κ.κ. Δημάρχου , Προέδρου του Δ.Σ., Ρούσσου Γ και Γαλουζή Ι. για το ορισμό ημερομηνίας μιας κοινής τους σύσκεψης με στόχο της οριστικοποίησης του κειμένου. Ορισμός της ημερομηνίας

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

31/08/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ανωτέρω 1 βήμα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

31/08/11

 

 1. Πραγματοποίηση της ανωτέρω σύσκεψης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ Γ – ΓΑΛΟΥΖΗΣ Ι

10-09-11

 

 1. Καταγραφή των συμφωνιών της ανωτέρω σύσκεψης.

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10-09-11

 

 1. Οριστικοποίηση του κειμένου ως ΕΚΔΟΣΗΣ-2 ΤΟΥ ΠΔ

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10-09-11

 

 1. Διατύπωση ενός σχεδίου του αντίστοιχου ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10-09-11

 

 1. Ηλεκτρονική αποστολή από τον κ. Ρούσσο Γ , του ανωτέρω σχεδίου του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2 προς τους κ.κ. Δήμαρχο , Πρόεδρο του ΔΣ και Γαλουζή Ι. για παρατηρήσεις και συμπληρώσεις τους

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10-09-11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα ανωτέρω 5 βήματα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10-09-11

 

 1. Ηλεκτρονική αποστολή από τους κ.κ. Δήμαρχο , Πρόεδρο του ΔΣ και Γαλουζή Ι. παρατηρήσεων και συμπληρώσεων επί του ανωτέρω σχεδίου για τον ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-2 προς τον κ. Ρούσσο Γ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ – ΓΑΛΟΥΖΗΣ Ι.

19/09/11

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 1. Διατύπωση από τον κ. Ρούσσο Γ. μια σύνθεσης του σχεδίου του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2 με βάση τις ανωτέρω υποβληθείσες παρατηρήσεις και συμπληρώσεις

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

19/09/11

 

 1. Ηλεκτρονική αποστολή της ανωτέρω σύνθεσης του σχεδίου του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2  προς τους κ.κ. ΔΗΜΑΡΧΟ , ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ και ΓΑΛΟΥΖΗ Ι. Έναρξη συνεννόησης για ορισμό ημερομηνίας σύσκεψης για οριστικοποίηση του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

19/09/11

 

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

19/09/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα ανωτέρω 4 βήματα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

19/09/11

 

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

29/09/11

 

 1. Πραγματοποίηση της ανωτέρω σύσκεψης

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΡΟΥΣΣΟΣ Γ – ΓΑΛΟΥΖΗΣ Ι

10/10/11

 

 1. Ηλεκτρονική καταγραφή των συμπερασμάτων της σύσκεψης

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/10/11

 

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/10/11

 

 1. Έναρξη Συντονισμού για την υπογραφή της ΕΚΔΟΣΗΣ-2 ΤΟΥ ΠΔ και του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

10/10/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για τα ανωτέρω 5 βήματα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

19/09/11

 

 1. Ολοκλήρωση Συντονισμού για την υπογραφή της ΕΚΔΟΣΗΣ-2 ΤΟΥ ΠΔ και του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

17/10/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ανωτέρω βήμα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

31/10/11

 

 1. Υπογραφή της ΕΚΔΟΣΗΣ-2 ΤΟΥ ΠΔ μαζί με το ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ-2 και πρωτοκόλληση των υπογεγραμμένων κειμένου στην Γραμματεία του Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31/10/11

 

 1. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ανωτέρω βήμα προς όλα τα τοπικά ΜΜΕ και τους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες του σχετικού αρχείο του κ. Ρούσσου Γ (και φυσικά από κάθε άλλον που θα ήθελε να το κάμει προς τους δικούς του διαθέσιμους ηλεκτρονικούς αποδέκτες)

ΡΟΥΣΣΟΣ Γ

31/10/11

 

 1. Έναρξη υλοποίησης της ΕΚΔΟΣΗΣ-2 ΤΟΥ ΠΔ διά του ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ – ΡΟΥΣΣΟΣ Γ – ΓΑΛΟΥΖΗΣ Γ

31/10/11

 

Τελευταία τροποποίηση στις

1 σχόλιο

 • Σύνδεσμος σχολίου Ιωάννης Ν. Πατέλλης δημοσιεύθηκε από Ιωάννης Ν. Πατέλλης

  Επαναλαμβάνω προηγούμενο σχόλιό μου ότι ο Δήμος Καλύμνου στο σύνολό του ήταν και είναι κλειστό κύκλωμα εξυπηρέτησης συμφερόντων και ότι λειτουργει ευθύνη όλων, μέσα σε ένα απαράδεκτα εχθρικό κλίμα. Η συναίνεση γιά οποιοδήποτε θέμα όσο σημαντικό και αν είναι γιά την Κάλυμνο πάντα θα δυναμιτίζεται. Φοβάμαι πως η πρόταση του κυρίου Ρούσσου σε ένα τέτοιο κλίμα δέν πρόκειται να αλλάξη κάτι προς το καλύτερο.
  Ο προσδιορισμός του Δημοτικου Δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να είναι το ζητούμενο και όχι η προώθηση συμφερόντων. Ο Δήμος οφείλει να διαχειρίζεται τα οικονομικά του με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον των Δημοτών και όχι για την προσκόμιση ψήφων. Η συμμετοχή του Δήμου στην ΑΝΕΚ για παράδειγμα μπορεί να δημιουργήση σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον Δήμο επιχειρηματία και τον Δήμο προασπιστή του συλλογικού Δημοτικού συμφέροντος. Τέτοιες πρακτικές καιρός είναι να αναθεωρηθούν.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version