Η Αργώ της Καλύμνου - Καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση για την Κάλυμνο και τα γύρω νησιά

Switch to desktop

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σύγκρουση Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Περιφέρειας Κύριο

Για υδατοδρόμια σε νησιά Ν. Αιγαίου – ασυνεννοησία ή υπονομεύσεις;

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Γραφείο Τύπου, 01.02.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διευκολύνει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην κατασκευή υδατοδρομίων και ουδέποτε έθεσε γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια. Άλλωστε, η βασική αρχή που τη διέπει είναι η τήρηση της νομιμότητας και μόνο. Τα όποια εμπόδια επικαλείται ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου με ανακοινώσεις του στον τύπο και με επιστολές του στα αρμόδια υπουργεία είναι απολύτως αναληθή και υποδηλώνουν την αγωνιώδη προσπάθειά του να παρακάμψει το νομοθετικό πλαίσιο με διάφορες μεθόδους και εφευρήματα. Είναι μία μέθοδος που προσπάθησε να εφαρμόσει και στο παρελθόν χωρίς επιτυχία, αφού ως γνωστόν “το ψέμα έχει κοντά ποδάρια”.

Σύμφωνα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου, οι υπηρεσίες της εξετάζουν πάντα κατά προτεραιότητα τις αποφάσεις που αφορούν στα υδατοδρόμια και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας προκειμένου να διεκπεραιώνονται το ταχύτερο δυνατό. Ο Προϊστάμενος δε της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη σωστή διαδικασία ώστε να μη χάνεται πολύτιμος χρόνος. Εξάλλου, η ίδια ακριβώς λογική διέπει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διευκολύνουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο κ. Περιφερειάρχης έσπευσε να στείλει επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ότι η Α.Δ. Αιγαίου δημιουργεί ακραία γραφειοκρατικά εμπόδια στην υλοποίηση των υδατοδρομίων. Παρέλειψε όμως να αναφέρει ότι η έγκριση του ΓΕΝ, που επικαλείτο, αφορούσε προηγούμενες αποφάσεις ενώ ο ίδιος είχε ήδη λάβει νέες, εν αγνοία του ΓΕΝ και ότι στο μεταξύ έχει προβεί σε τροποποιήσεις των εγκεκριμένων, κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου.

Ο νόμος (2971/2001) είναι ξεκάθαρος: «[…]2. Οι προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προγραμματικών συμβάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας […]».

Είναι αυτονόητο ότι το ΥΕΝ και το ΓΕΝ δίνουν τη σύμφωνη γνώμη τους επί συγκεκριμένων αποφάσεων και οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αυτών πρέπει να τους αποσταλεί εκ νέου για τη σύμφωνη γνώμη τους.

Το πρώτο έγγραφο του ΓΕΝ, που ο κ. Περιφερειάρχης ισχυρίζεται ότι αποτελεί την έγκριση και το οποίο χρονολογείται από 18-4-2016, εκφράζει τη γενική άποψη ότι το ΓΕΝ δεν έχει αντίρρηση για τη δημιουργία των υδατοδρομίων. Το δεύτερο που χρονολογείται από 23-6-2016 δίνει τη σύμφωνη γνώμη του για τις υπ’ αριθ. 75-97/2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που ελήφθησαν το Μάρτιο του 2016.

Ωστόσο, η Περιφέρεια, χωρίς να ενημερώσει το ΓΕΝ, έλαβε νέες αποφάσεις τον Αύγουστο του 2016. Όπως είναι αυτονόητο απαιτούταν νέα έγκριση, καθώς είχαν τροποποιηθεί άρθρα των συμβάσεων, κατόπιν υποδείξεων του ΥΕΝ, τα οποία το ΓΕΝ δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Το Δεκέμβριο του 2014 η Α.Δ. Αιγαίου παρέλαβε 13 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων της Περιφέρειας με Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία με σκοπό τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στα νησιά Αμοργό, Άνδρο, Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Καστελλόριζο, Λέρο, Λειψούς, Μήλο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σύμη και Σύρο.

Αφού πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας και προσκομίστηκαν τα απαραίτητα χρονοδιαγράμματα, επικυρώθηκαν στις 27-1-2015, δεδομένου ότι οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των περιφερειών υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν.3852/10, και όχι σε έγκριση. Στις 16-2-2015 ακολούθησαν 7 ακόμη αποφάσεις που αφορούσαν στα νησιά Θήρα, Κάρπαθο, Κύθνο, Κω, Νίσυρο, Σίκινο και Χάλκη, οι οποίες επικυρώθηκαν στις 16-3-2015.

Έπειτα από το υπ. αριθμ. 3113.10-80/07/15-5-15 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής (τ. ΥΕΝ), το οποίο δεν εξέφραζε την εκ του νόμου απαραίτητη σύμφωνη γνώμη του, η Α.Δ. Αιγαίου με το υπ. αριθμ. 36922/29-5-15 έγγραφό της ενημέρωσε τα ΔΛΤ Σύρου, Τήνου-Άνδρου και Νάξου, που είχαν αποστείλει προγραμματικές συμβάσεις για υδατοδρόμια, ότι δεν μπορεί να εγκρίνει τις αποφάσεις τους.

Ένα χρόνο μετά, και συγκεκριμένα στις 12-4-2016 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επανήλθε με 23 αποφάσεις για το ίδιο θέμα. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας και δεδομένου ότι τα ΔΛΤ συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το άρθρο 25 του ν.2971/01, η Α.Δ. Αιγαίου ζήτησε από την Περιφέρεια να  προσκομίσει τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ΥΕΝ όσο και του ΓΕΝ.

Στις 11-5-2016 ο Περιφερειάρχης μας διαβίβασε το υπ’ αριθ. 3113.1/15762/16/24-2-16 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το υπ’ αριθ. Φ.542/168/85/182184, Σ.1750 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τα οποία ανέφεραν: το μεν ΓΕΝ, ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να διαγνωσθεί κώλυμα αλλά θα πρέπει να υποβληθεί στο ΓΕΝ τεχνικός φάκελος για την αδειοδότηση υδατοδρομίων, το δε ΥΕΝ ότι δεν έχει αντίρρηση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά έδιναν μία γενική άποψη και όχι σύμφωνη γνώμη για καθεμία συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, καθώς τα σχέδια των συμβάσεων δεν είχαν ελεγχθεί από τους ανωτέρω δύο φορείς, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της Α.Δ. Αιγαίου με το Υπουργείο και επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι για να εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη τους επί των συγκεκριμένων αποφάσεων θα πρέπει να τους αποσταλούν οι αποφάσεις για έλεγχο. Έτσι, η Α.Δ. Αιγαίου απέστειλε με πρωτοβουλία της στο ΥΕΝ και το ΓΕΝ τις αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που περιείχαν τα σχέδια των συμβάσεων, και ζήτησε από τα ΔΛΤ να στείλουν τα υπόλοιπα στοιχεία, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

Τον Σεπτέμβριο 2016 η Α.Δ. Αιγαίου παρέλαβε νέες αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το θέμα των υδατοδρομίων, για τις οποίες ζητήθηκαν στις 11-10-2016 χρονοδιάγραμμα και πόροι. Η Περιφέρεια προσκόμισε τα στοιχεία σχεδόν δύο μήνες μετά. Κι ενώ στις 22-12-2016 η  Α.Δ. Αιγαίου επικύρωσε όλες τις αποφάσεις της Περιφέρειας, για τις οποίες το ΥΕΝ έδινε τη σύμφωνη γνώμη του, η Περιφέρεια στις 20-12-2016 ψήφισε νέες τροποποιήσεις των αποφάσεων αυτών!

Στο μεταξύ τρία ΔΛΤ του ν. Δωδεκανήσου έστειλαν για έγκριση τις αποφάσεις τους στις υπηρεσίες της Α.Δ. στη Ρόδο. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, η Α.Δ. ζήτησε τις εγκρίσεις ΥΕΝ και ΓΕΝ. Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι το ΓΕΝ έχει απαντήσει από τις 23-6-2016 με το Φ.858.7/61/183640/23-6-2016 έγγραφο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν παρελήφθη ποτέ διότι είχε σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία δεν υφίστατο. Σήμερα το εν λόγω έγγραφο δεν έχει πλέον ισχύ, εφόσον εγκρίνει τις συγκεκριμένες αποφάσεις (αριθ. 75-97/2016) και όχι τις νέες, που ελήφθησαν τον Αύγουστο του 2016 με αριθ. 180,181, 183-204/2016).

Αντί ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου να επιρρίπτει συνεχώς ευθύνες στους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται, θα έπρεπε ίσως να αναλογιστεί:

 • Γιατί δεν έστειλε τις προγραμματικές συμβάσεις εξ’ αρχής, πριν ακόμα τις φέρει προς ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο ΥΕΝ και στο ΓΕΝ ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία;
 • Γιατί χρειάστηκε έναν ολόκληρο χρόνο προκειμένου να διορθώσει αυτά που του ζήτησε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής;
 • Γιατί χρειάστηκε δύο μήνες να στείλει στην Α.Δ. Αιγαίου το χρονοδιάγραμμα και την πρόβλεψη των πόρων στους κωδικούς του προϋπολογισμού, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι απαιτείται σε όλες τις προγραμματικές συμβάσεις;
 • Γιατί δεν είπε ποτέ ότι οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν.3852/10, είχαν ελεγχθεί και επικυρωθεί ήδη από τις αρχές του 2015 από την Α.Δ. Αιγαίου;
 • Γιατί αφού «δουλεύει με τα τρία συναρμόδια Υπουργεία» και μόνο η Α.Δ. προβάλλει προσκόμματα, οι αρχικές αποφάσεις δεν έγιναν δεκτές από το ΥΕΝ; Μήπως γιατί δεν είχε ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία;
 • Γιατί ενώ έστειλε νέες αποφάσεις για έγκριση στο ΥΕΝ δεν ενημέρωσε και το ΓΕΝ;
 • Δεν γνωρίζει ο Περιφερειάρχης ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των περισσότερων ΔΛΤ δεν έχουν ακόμη αποστείλει για έγκριση στην Α.Δ. Αιγαίου τις αποφάσεις τους για σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;
 • Γνωρίζει ότι για να συναφθεί μία σύμβαση απαιτούνται ενέργειες και από τους δύο συμβαλλόμενους;
 • Και τέλος, από πότε και με ποια δικαιολογία ανακηρύχθηκε ο ίδιος ως o «πατέρας» των υδατοδρομίων του Αιγαίου; 

***

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 • Ρόδος, 1η Φεβρουαρίου 2017
 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 • Με αστεία και φτηνά επιχειρήματα ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, “πνίγει” τις απαντήσεις του ΓΕΝ, αλλά όχι και την εμπάθειά του
 • Στο χαμένο e-mail κρύφτηκε και η αξιοπρέπεια του θεσμού που υπηρετεί
 • Τρεις σελίδες χρειάστηκε ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην πολύ φθηνή προσπάθεια του να «πνίξει» το προηγούμενο επιχείρημά του, ότι δήθεν δεν διαθέτει την έγκριση του ΥΕΝ για τις προγραμματικές συμβάσεις της ΠΝΑΙ με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, για τα υδατοδρόμια.
 • Επιχείρημα που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, αφού τα έγγραφα του ΥΕΝ τον εξέθεσαν και αποκάλυψαν τους ψευδείς ισχυρισμούς του και στο τρισέλιδο αφήγημα του απέφυγε κάπου να αναφέρει ότι τελικά την έγκριση του ΥΕΝ την έχει από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, του την επανέλαβε το ΥΕΝ στις 16 Δεκεμβρίου (το έγγραφο επισυνάπτεται) και αυτός δηλώνει στις 18 Ιανουαρίου ότι δεν την έχει. Για αυτή την τελευταία  επιστολή του, της 18ης Ιανουαρίου, δεν βρήκε χώρο στο τρισέλιδο αφήγημα του να δώσει την παραμικρή εξήγηση.
 •     Όσο για την έγκριση του ΓΕΝ,  ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου έχει δύο αναφορές, όπου και στις δύο δεν μπορεί να κρύψει ότι την έλαβε, αλλά προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από δύο απίθανα, ακόμα και για εκείνον, ''εφευρήματα'' : την μεν πρώτη έγκριση του ΓΕΝ την βάφτισε «γενική άποψη» και η δεύτερη «πνίγηκε» στο απίθανο και φαιδρό  επιχείρημα ότι εστάλη σε… ανύπαρκτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου !!!
 •     Το πιο διαφωτιστικό όμως κομμάτι της τρισέλιδης ανακοίνωσης του κ. Θεοδωρίδη είναι η τελευταία παράγραφος όπου στην κορύφωση της ιδιαίτερης ψυχικής κατάστασης κάτω από την οποία συνέταξε τον τραγικό απολογισμό του στο θέμα,  αναρωτιέται “πότε και με ποιά δικαιολογία ανακηρύχθηκε ο Περιφερειάρχης  Ν. Αιγαίου πατέρας των υδατοδρομίων του Αιγαίου”.
 •     Το μόνο τελικά που δεν κατάφερε να «πνίξει» ο κ. Θεοδωρίδης, είναι την προσωπική του εμπάθεια, που ξεχείλισε στην τελευταία παράγραφο της τρισέλιδης ανακοίνωσής του, για να απαντήσει με τον πιο σαφή τρόπο στο ερώτημα για ποίο λόγο πολεμά τόσο λυσσαλέα την προοπτική του δικτύου υδατοδρομίων στα νησιά μας.
 •     Για να μην αφήσουμε όπως αναπάντητο το υπαρξιακό ερώτημα του κ. Θεοδωρίδη για το ποιός είναι ο “πατέρας'” των αγέννητων υδατοδρομίων του Αιγαίου και για να προστατεύσουμε την ελπίδα κάποτε αυτά να “γεννηθούν”', απαντάμε : ΕΣΕΙΣ είστε κ. Θεοδωρίδη ο «πατέρας” και των υδατοδρομίων αλλά και όλων ημών. Γνήσιος ελεγκτής νομιμότητας, σκοπιμότητας και φρονημάτων!
 • Επισυνάπτεται ένα ακόμη έγγραφο του ΥΕΝ, της 16ης Δεκεμβρίου 2016, όπου επιβεβαιώνει ότι οι εγκρίσεις έχουν δοθεί και ότι κάθε άλλο αίτημα περί νέων εγκρίσεων υποβάλλεται εκ του περισσού και εκ του πονηρού.

(φωτο, Λιμάνι Καλύμνου)

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία με το (*). Η Αργώ της Καλύμνου διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των σχολίων πριν την ανάρτησή τους. Τα ανάρμοστα και προσβλητικά σχόλια δεν θα δημοσιεύονται.

Η Αργώ της Καλύμνου - καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση

Top Desktop version